Strategiskifte att vänta i logistikbranschen

Brist på kapacitet och höga containerfraktpriser fortsätter att utmana den globala logistiken och 75 procent av logistikbolagen planerar att ompröva sin logistikstrategi under nästa år, enligt containerleasingföretaget Container xChange. “Men återgången till normalläge verkar komma snabbare vi först trott, kanske redan i höst, spår bolagets medgrundare Christian Roeloffs.

Ur senaste numret: Hyrsamhället är här

Cirkulära modeller där produkternas livslängd och nyttjandegrad skapar värde även bakåt i kedjan, utmanar allt som dagens linjära system står för. Det menar Sebastian Rudenstam, medgrundare av möbeldelningstjänsten Beleco.
– Idag tjänar aktörerna i kedjan bara pengar en gång, vilket driver nyproduktion och slit och släng.

EUs regler effektlösa mot transportfusket

I februari 2022 träder EUs nya mobilitetspaket i kraft. Men regler är tandlösa mot fusket utan ökad kontroll och beställaransvar, menar branschen. 
– Under hela min karriär har bara en enda transportköpare följt upp att villkoren faktiskt efterlevs, säger Foodtankers vd Tomas Petersson. 

Ny rapport: värdekedjorna kortas ner

En ny rapport från Teknikföretagen, som bygger på s k input/output-analys, där flödena mellan olika branscher eller regioner beaktas, visar att de globala värdekedjorna har kortats sedan finanskrisen 2008, och att mycket talar för de kommer fortsätta göra det – och att produktionen framöver kommer koncentreras regionalt: till Europa, Asien etc.