“Vi blev också tagna på sängen”

Camilla Eriksson är forskare inom krisberedskap på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och har delvis som jobb att föreställa sig olika risker och scenarier som Sverige skulle kunna ställas inför. Men en kris som denna, där det inte finns någon antagonist och som kan pågå under lång tid, faller utanför “terminologin”. – Även vi blev tagna på sängen av den här krisen.

Örebro i grönt upphandlingsprojekt

​Örebro kommun kommer att ingå i ett EU-projekt kring gröna och innovativa upphandlingar. Tillsammans med flera andra myndigheter i Norden arbetar vi för en utsläppsfri leverans av varor och tjänster. Örebro kommun kommer tillsammans med upphandlande myndigheter i de nordiska städerna Oslo, Bergen, Kristiansand, Trondheim, Åbo, Göteborg, Kaarina och Gladsaxe delta i ett EU-projekt kring