Catena bygger fryslager åt Seafrigo i Åstorp

Catena uppför en ny logistikanläggning på 10 800 kvm till Seafrigo på strategiskt logistikläge vid E4 i Åstorp.

Catena förvärvar delar av fastigheterna Broby 57:1 och Broby 4:32 från Åstorp kommun och bygger ett 25 000 kvm stort distributionscenter om 10 800 kvm bestående av både kyl och frys samt en mindre del kontor.

För fastigheten har Catena har tecknat ett hyresavtal med Seafrigo Nordic, avtalslängden är 12 år med ett beräknat driftsöverskott om drygt 9 Mkr. Seafrigo är ett internationellt företag inom tredjepartslogistik med fokus på hantering och lagring av livsmedel.

– Läget är utmärkt för logistiketableringar och vi är glada att Seafrigos framgångsresa kan fortsätta med ytterligare ökad kapacitet från den nya, effektiva och hållbara anläggningen i Åstorp, kommenterar Christoffer Bööj, Affärsutvecklare på Catena.

Christoffer Bööj. Foto Catena.

Den nya fastigheten kommer att ha en lagringskapacitet på 25 000 pallar, en större installation för infrysning av livsmedel samt reservkraft som garanterar kyla och drift även vid längre strömavbrott. Anläggningen certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och på taket kommer en solcellsanläggning att installeras.

– Vi vill fortsätta att utveckla den nordiska marknaden för tempererade logistiktjänster och genom ett fördjupat samarbete med en aktör med hög kompetens som Catena så skapar vi ännu bättre förutsättningar att lyckas, kommenterar Peter Jönsson, vd Seafrigo Nordic.

Byggnationen startar under sommaren 2020 och Seafrigo planerar att flytta in under våren 2021.