Catena bygger lager åt Postnord TPL i Helsingborg

Catena bygger en ny logistikanläggning åt Postnord TPL på Ättekullaområdet i Helsingborg. Lagret blir 16 500 kvm stort, ska står klart 2022, och innebär en investering om cirka 132 Mkr.

Det nya lagret byggs på fastigheten Bunkagården Mellersta 1, som Catena äger, intill Postnords befintliga fastighet, som även den ägs av Catena. Ett tioårigt avtal har tecknats mellan parterna. Den nya anläggningen blir 16 500 kvm, certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och förses med en solcellsanläggning. I samband med den nya investeringen förlängs även det befintliga hyresavtalet i grannfastigheten och en solcellsanläggning installeras.

Med nybyggnationen nyttjas marken effektivt då den nya anläggningen exempelvis kommer att dela rangerytor och parkeringsplatser med den befintliga.

– Postnord är en viktig hyresgäst och samarbetspartner för oss på många orter i Sverige och Danmark. Våra fastigheter utgör viktiga noder i Postnords logistiska nätverk, med den nya anläggningen stärks relationen ytterligare, säger Göran Jönsson, regionchef Helsingborg på Catena, i ett pressmeddelande.

– Vi vet sedan tidigare att läget är utmärkt, det känns bra att fortsätta samarbeta med en välkänd och engagerad aktör som Catena nu när vi vill öka vår redan stora kapacitet i regionen och fortsatt vara den största TPL-operatören i Norden, kommenterar Håkan Lindberg som är regionchef på Postnord TPL.

Byggnationen startar under det tredje kvartalet 2021, PostNord TPL planerar att flytta in i fastigheten hösten 2022. Catena hyr nu ut drygt 75 000 kvm logistikyta till Postnord bara i Helsingborg – senast var det den nybyggda terminalen på Logistikposition Tostarp om 18 300 kvm som togs i drift under hösten 2020.