Catena bygger logistik i Ängelholm

Fastighetsbolaget Catena bygger en ny logistikanläggning till Carepa, leverantör av förbrukningsmaterial, vid E-city i Ängelholm. Anläggningen blir ca 7 000 kvm stor och investeringen uppgår till ca 83 miljoner kronor.

Anläggningen som Catena bygger för Carepa uppförs på fastigheten Norra Varalöv 31:11 i anslutning till Carepas nuvarande lokaler, som också ägs och förvaltas av Catena. Målsättningen är att anläggningen på 7 000 kvm ska certifieras minst enligt BREEAM Very Good. Taket förbereds också för en solcellsanläggning.

Hyresgästen Carepa är ett snabbväxande företag som erbjuder olika typer av förbrukningsmaterial till företag och arbetsplatser. De har fördubblat sin försäljning sedan 2017 och behöver nu större lokaler. De har tecknat ett 8-årigt hyresavtal.

Byggnationen inleds under tredje kvartalet 2022, inflyttning beräknas ske under tredje kvartalet 2023.

Catena utvecklar området E-city Engelholm med fokus på hållbara lösningar och smarta samordningseffekter. På området finns bland annat Boozts centrallager.