Catena bygger ut Babylands lager

Catena investerar ytterligare 300 miljoner kronor i företagsparken Morgongåva, i ett nytt lager för Babyland med flera e-handelsbolag i Apoteagruppen, som har lager i Morgongåva. Nybygget frigör ytor för Apotea i det befintliga 38 000 kvm stora lagret.
  
Catena, som sedan 2018 äger Apoteas 38 000 kvm stora lager i Morgongåva köper nu utvecklingsprojektet på ytterligare 38 000 kvm som Morgongåva Företagspark påbörjat. Den nya logistikanläggningen uppförs på fastigheten Morgongåva 15:33 i Företagsparken Morgongåva, som ligger cirka 40 kilometer väster om Uppsala.

Ett 12-årigt hyresavtal har tecknats med Babyland som avser att hantera sina e-handelsleveranser i anläggningen. Den nya logistikanläggningen miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver med strikta krav på energi, inomhusmiljö och materialval – på taket kommer solceller att installeras. Den totala investeringen beräknas ge ett driftsöverskott om cirka 17,8 Mkr.

I samma område finns flera aktörer, bland annat e-handelsapoteket Apotea som har sin verksamhet i Catenas befintliga anläggning Snesholm 1:16, som bolaget köpte av Domarbo skog 2018.
    
– Morgongåva är ett nav för e-handelslogistik med en tydlig miljöprofil. När området växer stärks positionen ytterligare och de som verkar i området kommer kunna dra ännu mer nytta av de samordningsvinster som alltid uppstår i den här typen av kluster, det är positivt både ekonomiskt och ur ett hållbarhetsperspektiv, kommenterar Jörgen Eriksson, vd på Catena.

– Det är glädjande att vi fortsätter expandera. Sedan tidigare har vi ett mycket gott samarbete med Catena och det känns naturligt att vi kan vidareutveckla Morgongåva Företagspark tillsammans, säger Henrik Lindley, vd Domarbo Skog Aktiebolag och Morgongåva Företagspark AB.

Byggstart är beräknad till första kvartalet 2021 och inflyttning är planerad till februari 2022.