Catena bygger ut Icas lager i Borlänge

Catena investerar 90 miljoner SEK i en tillbyggnation av Icas kolonial- och färskvarulager i Borlänge. I samband med projektet tecknar Ica även ett nytt 10-årigt hyresavtal för fastigheten.

Tillbyggnationen på cirka 3 570 kvm sker i den befintliga fastigheten Planeraren 2 i Borlänge, en av flera logistikanläggningar för livsmedelsdistribution som Catena hyr ut till Ica. Investeringen omfattar både tillbyggnad av ytterligare lagerytor och anpassningar i befintlig byggnad, däribland utökning av kylda ytor. Projektet gör att dagligvarukedjan kan öka sin kapacitet i Mellansverige.

– Ica är sedan länge en av Catenas större hyresgäster och har verksamhet i våra logistikanläggningar på flera orter. Vi är mycket glada att samarbetet nu utökas ytterligare, kommenterar Catenas regionchef Tobias Karlsson.

Från Borlänge levererar Ica kolonialvaror, färskvaror och frukt & grönt till ca 400 butiker från Mellansverige och norrut, totalt omkring 50 miljoner kolli per år. Lagret sysselsätter omkring 550 medarbetare.

Lagret är idag 32 800 kvm stor och tillbygget, som gör lagret drygt 36 000 kvm stort, beräknas vara klart under första kvartalet 2023. Ica planerar att ta den nya lagerdelen i drift under slutet av 2023.