Catena förvärvar fastighet nära Landvetter

Catena har förvärvat fastigheten Björröd 1:208, på 7 500 kvm, i Härryda kommun nära Landvetter. “Med förvärvet förstärks Catenas position och närvaro ytterligare i området kring Landvetter, ett område som vi ser har potential att bli ett av landets främsta logistiknav” kommenterar Jonas Arvidsson, regionchef Göteborg, Catena.

Den drygt 7 500 kvm stora fastigheten är fullt uthyrd till Liseberg AB. Förvärvet sker som ett bolagsförvärv till ett fastighetsvärde om 79 Mkr, säljare är BRA Framtid 5 AB. Tomtarealen är 17 100 kvm och fastighetens uthyrningsbara yta är drygt 7500 kvm. Hyresgäst är Liseberg AB.

– Med förvärvet förstärks Catenas position och närvaro ytterligare i området kring Landvetter, ett område som vi ser har potential att bli ett av landets främsta logistiknav. Vidare är den aktuella fastighetens stomme byggd i trä, en lösning som vi utifrån miljö- och hållbarhetsaspekter bedömer som mycket intressant och som vi nu kommer kunna utvärdera i en driftsatt fastighet, kommenterar Jonas Arvidsson, Regionchef Göteborg på Catena.

Sedan tidigare äger Catena fastigheten Björröd 1:205 som ligger strax intill den fastighet som nu förvärvas. Catena vill också utveckla 210 000 kvm mark i området kring Landvettermotet med ambitionen att uppföra högprofilerade logistikanläggningar med höga krav på arkitektur och hållbarhet.