Catena förvärvar stort markområde nära Åstorp

Catena har förvärvat 565 000 kvm attraktiv logistikmark av en privat markägare i Bjuvs kommun. Den aktuella marken ligger nära gränsen till Åstorps kommun vid Åstorp södra industriområde, i nordvästra Skåne.

“De nordvästra delarna av Skåne är intressanta ur ett logistikperspektiv, med ett stort befolkningsunderlag och närhet till större transportleder har stor betydelse för att säkra effektiva godsflöden.” skriver Catena i ett pressmeddelande.

Den förvärvade fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuvs kommun är belägen i nära anslutning till E4 och med snabb access till E6.

Den aktuella marken ligger nära gränsen till Åstorps kommun vid Åstorp södra industriområde. Där opererar sedan tidigare Seafrigo i en nybyggd logistikanläggning som Catena uppförde 2021 på fastigheten Broby 57:5.

“Förvärvet möjliggör byggnation av hållbara och effektiva logistikanläggningar med en uppskattad uthyrningsbar yta om drygt 240 000 kvm till en investering om cirka 2 miljarder SEK på sikt.” skriver Catena vidare.

– Med förvärvet kommer Catena kunna attrahera fler framgångsrika och växande företag som vill verka på platsen. Vi upplever stark efterfrågan på logistikytor på strategiska lägen, det speglar samhällets förändrade köpbeteenden och varuflöden men är också ett resultat av att aktörer inom logistik och handel arbetar hårt med att optimera sina processer för att kunna erbjuda anpassade, snabba och klimatsmarta leveranser, kommenterar Catenas VD Jörgen Eriksson.

– Vi ställer oss positiva till Catenas förvärv och möjligheterna det kan skapa för näringslivet lokalt, kommenterar Mikael Henrysson, kommunstyrelsens ordförande i Bjuv.

Planarbetet inleds inom kort för den förvärvade fastigheten och beräknas pågå under 12–24 månader.