Catena köper DSV Roads nybygge


Catena köper DSV Road Holding A/S nybyggda 29 300 kvm stora logistikanläggning i Ättekulla, Helsingborg, för 400 mkr. Catena är Sveriges största logistikfastighetsbolag, och tog häromveckan in 2,1 miljarder SEK genom en nyemission, som man ska använda för att behålla den positionen.

Fastigheten Torbornavägen 7 ligger i Ättekulla industriområde i Helsingborg och omfattar en total tomtyta om
41 800 kvadratmeter. Förvärvet genomförs som en sale-and-leaseback-transaktion där DSV Road AB i samband med transaktionen tecknar ett 10-årigt hyresavtal med Catena avseende en nyproducerad, 29 300 kvadratmeter
stor logistikanläggning som kommer att certifieras Breeam Very Good efter att anläggningen utrustats med en
solcellsanläggning om 500 kW.

Catena förvärvar fastigheten i Helsingborg via en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 398 Mkr före avdrag för latent skatt.

Hyresgästen i den nybyggda anläggningen, DSV Road AB, är ett dotterbolag till DSV Road Holding A/S som
erbjuder logistiklösningar för vägtransport inom Europa och med distributionsnätverk i såväl Nordamerika som
Afrika.

– Vi ser fram emot att välkomna DSV Road som hyresgäst samtidigt som vi expanderar vårt fastighetsbestånd i
Helsingborg med fler högkvalitativa ytor, Catena har sedan länge en stark förankring i Helsingborg som
återkommande rankas som ett av Sveriges bästa logistiklägen, kommenterarr Fredrik Renå som är Regionchef Syd på
Catena.

Catena genomförde häromveckan en nyemission för en strategisk expansion genom förvärv. Bolaget, som är baserat i Helsingborg, äger sedan tidigare fastigheterna Bunkagården Mellersta 1 och Bunkagården Mellersta 2 i Ättekulla industriområde.

– Vi tittar främst på att förvärva fastigheter med ett befintligt kassaflöde, och framförallt längs västkusten från Göteborg och ner till Danmark, berättade Catenas vd Jörgen Eriksson för DL efter nyemissionen.

DSV stod i sin tur för vad som var Sveriges största logistikfastighetsbygge 2024, i Landskrona, då man färdigställde ett TPL-lager på hela 175 000 kvm, där Danone nyligen flyttade in som första hyresgäst.

Av Klara Eriksson