Catena och WDP i strategiskt samarbete

Belgiska WDP blir ny delägare i Catena, med 9,09 procent av aktierna, genom en riktad nyemission där Catena tillförs omkring 2,1 miljarder kronor. “Under de senaste åren har logistikområdet blivit alltmer konkurrensutsatt och vi inser att fortsatt tillväxt blir än viktigare för att vidmakthålla vår konkurrensfördel.” kommenterar Lennart Mauritzson, föreslagen tillträdande styrelseordförande i Catena.

Catena vill öka takten i projektutvecklingen, och kapitaltillskottet ska gå till att finansiera “investeringar i fastigheter, i enlighet med nyligen offentliggjorda transaktioner, och fastighetsprojekt” samtidigt som bolagets stabila kapitalstruktur behålls.

Lennart Mauritzson. Foto Backahill.

– Det gläder oss mycket att välkomna WDP som en långsiktig aktieägare och strategisk partner till Catena. Backahill har stött företaget sedan 2013 och kommer att fortsätta med det. Under de senaste åren har logistikområdet blivit alltmer konkurrensutsatt och vi inser att fortsatt tillväxt blir än viktigare för att vidmakthålla vår konkurrensfördel. Vi ser en stark ömsesidig fördel med detta strategiska partnerskap, kommenterar Lennart Mauritzson, föreslagen tillträdande styrelseordförande i Catena.

WDP utvecklar, investerar i och hyr ut lager- och distributionslokaler för egen räkning och upprätthåller alltid ett långsiktigt perspektiv. WDP har ca sex miljoner kvm lageryta i sex länder: framförallt Benelux-länderna men även Tyskland, Frankrike och Rumänien, med ett värde på ca sex miljarder euro.

Catena och WDP avser inleda ett strategiskt samarbete för att möjliggöra en bredare geografisk täckning för kunder och bidra till integration av hyresgäster mellan deras huvudsakliga portföljer, vilket gynnar kunder med varuflöden i båda riktningar.

Dessutom anser Catena och WDP att samarbetet innefattar stor potential för informationsutbyte inom områden som hållbarhet, projektutveckling och allmän drift i syfte att förbättra den integrerade kundupplevelsen, samt en förbättrad konkurrensposition på den europeiska logistikmarknaden.

Backahill har i egenskap av Bolagets största ägare åtagit sig att, inför valberedningen, föreslå att WDPs verkställande direktör, Joost Uwents, som Bolagets åttonde styrelseledamot.

– Vi är mycket glada över att kunna tillkännage denna riktade emission och att kunna välkomna WDP som en ny långsiktig aktieägare. Jag ser dessutom verkligen fram emot att samarbeta med Joost Uwents, en av Europas mest respekterade aktörer inom logistikområdet. Emissionslikviden gör det möjligt för Catena att ytterligare snabba på tillväxten av portföljen och vi ser stora möjligheter till samarbete med WDP som en nyckelspelare på den europeiska logistikfastighetsmarknaden, kommenterar Jörgen Eriksson, vd Catena.

Joost Uwents. Foto WDP.

WDP är noterade på Euronext Bryssel med ett börsvärde på 7,01 miljarder euro per den 28 mars 2022.

– Catena och WDP delar DNA av starka, framgångsrika familjestödda företag. Strukturellt har Catena visat sin förmåga att utöka sin starka verksamhetsplattform och sin attraktiva utvecklingspipeline och bolaget bör betraktas som en av drivkrafterna för skandinaviska logistikfastigheter, kommenterar Joost Uwents, vd för WDP.

– Jag ser väldigt mycket fram emot att inleda samarbetet med Catenas team, att kombinera och utbyta erfarenhet och ömsesidiga expertis på den europeiska logistikfastighetsmarknaden i jakten på att frigöra den fulla potentialen av ett sådant samarbete för alla Catenas och WDP:s intressenter.