Catena ökar intäkterna efter offensiv vår

Catena ökade hyresnintäkterna med 14 procent under Q2, och fastighetsportfäljen har växt till drygt 2,6 miljoner kvm, visar bolagets senaste kvartalsrapport. Detta efter en offensiv vår, där man bl a förvärvat DSVs nybyggda jätteenheter i Landskrona. “Det här är en stor förändring för oss” konstaterar Catenas vd Jörgen Eriksson.

Idag presenterar logistikfastighetsjätten Catena sin senaste kvartalsrapport, som visar att trots att resultatet sjönk något, liksom fastighetsvärdet, så ökade hyresintäkterna 14 procent till över en miljard SEK.

Viljeinriktning framåt är att fortsätta växa med moderna ytor på attraktiva logistiklägen, och Catena har tack vare låg belåning och smart finansiering varit rejält i shoppartagen och lyckats göra våren till en köpfest, där man bland annat förvärvat över 200 000 kvm logistikytor av DSV under våren, i två affärer.

– Med den emission vi genomförde i mars såg vi möjligheter att vara offensiva i rådande marknad och under första halvåret 2024 har vi förvärvat för 3,7 miljader SEK, konsaterar Jörgen Eriksson.

Genom affärerna har Catena ökat fastighetsportföljen till över 2,6 miljoner kvm.

Catenas 10 största hyresgäster. Källa Catena Q2 2024.

– Det här innebär en stor förändring vad gäller våra största kunder, där DSV blivit vår andra största hyresgäst med 8 procent av ytorna, samtidigt som segmentet Logistik & Transport växer med 10 procent till 44 procent av den totala kundportföljen. Det gör också att region syd där Helsingborg och Landskrona ingår blir lika stor som region syd sett till ytor, sa Jörgen Eriksson i den digitala presentationen av rapporten i förmiddags.

Andra händelser under kvartalet är att Elgiganten flyttat in i sitt nya kökslager i Jönköping på drygt 86 000 kvm – Catenas största bygga någonsin, där man byggt stommen i trä och förutom Breeam Excellent även siktar på att certifiera fastigheten med Well Core.

– Vi kan även nämna att vi fyllt den vakans vi hade i början av året i det lager vi bygger i Jönköping för Nowaste Logistics och Granngården, där vi tecknat ett tioårogt hyresavtal med Mestergruppen, som samtidigt tecknat avtal med Nowaste Logiatics som ska sköta deras logistik, konstaterar Jörgen Eriksson.

Catena har just nu omkring 200 000 kvm ny logistik under utveckling och en landbank på ytterligare 4,6 miljoner kvm. Bolaget har dock inga nya byggbeslut att presentera sedan den förra kvartalsrapportenng.

– E-handeln ökade med 29 procent i maj, enligt Svensk Handel, vilket är en indikation på att e-handeln förhoppningsvis kommer att forsätta återhämta sig under kommande kvartal. Vi har många pågående diskussioner men det tar längre tid att att komma till avslut än vi är vana vid. Men vi hoppas skiva några avtal efter sommaren och under de kommande kvartalen.

Av Hilda Hultén

Delårsrapporten i siffror:

  • Hyresintäkterna ökade med 14 procent till 1 020 Mkr (892).
  • Driftsöverskottet ökade med 14 procent till 827 Mkr (723).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 4 procent till 608 Mkr (583).
  • Förvaltningsresultat per aktie uppgick till 11,46 kr (11,69).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -161 Mkr (-558).
  • Periodens resultat ökade till 365 Mkr (-35) motsvarande ett resultat per aktie om 6,89 kr (-0,70).
  • Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie ökade till 396,00 kr (364,23).