Catena ökar intäkterna

Catena ökade hyresintäkterna och förvaltningsresultatet för Q2 2021, jämfört med samma period året innan. “Intresset från investerare och den efterfrågeökning vi ser på marknaden är gynnsam för Catena. Marknadens avkastningskrav får dessutom en positiv effekt på vårt befintliga bestånd” skriver Catenas vd Jörgen Eriksson i kvartalsrapporten.

Hyresintäkterna uppgick till 343,4 miljoner kronor, mot 307,2 under Q1 2020, vilket är en ökning med 11,8 procent. Driftnettot ökade också till 278,8 miljoner kronor mot 251,2 miljoner 2020, och förvaltningsresultatet landade på till 211,4 miljoner kronor, mot 181,1 miljoner under Q2 2020.

Resultatet före skatt var 436,4 miljoner kronor (228,5). Här ingår värdeförändringar på fastigheter på 200 miljoner kronor (65,8) och värdeförändringar på derivat med 24,9 miljoner kronor (-18,4).

Resultatet efter skatt blev 346,2 miljoner kronor (179,7), och per aktie 8,4 kronor (4,77).

Substansvärde per aktie, mätt som EPRA NAV, låg på 278,4 kronor (207,79).

Satsar vidare i Sunnanå

Catenas vd Jörgen Eriksson konstaterar att logistiksegmentet är hett och att bolaget även fortsatt kommer fokusera sin verksamhet inom det segmentet. Bland annat satsar man vidare på utveckling i Sunnanå utanför Malmö, där detaljplanen fick grönt ljus i juni.

“Catenas målsättning är att bygga ytterligare logistikrätter om cirka 55 000 kvadratmeter vid Sunnanå, där man sedan 2016 uppfört 80 000 kvadratmeter i logistikyta” skriver han.