Catena påbörjar logistikområde i Landvetter

Den detaljplan som antogs av Härryda kommun under november har nu vunnit laga kraft. Det innebär att Catenas markförvärv i området kring flygplatsen, på totalt 210 000 kvm, kommer att verkställas och att utvecklingen av Logistikposition Landvetter kan komma igång.

Catena tecknade 2019 ett markanvisningsavtal med Härryda kommun avseende fastigheten Dansered 1:64 som ligger i anslutning till Landvetter flygplats utmed väg 40. Detaljplanen för området har nu vunnit laga kraft och därför har kommunfullmäktige i Härryda kommun beslutat om markaffär med Catena.

Den totala markytan omfattar 210 000 kvm och köpeskillingen är 189 Mkr. Genom förvärvet möjliggörs byggnation av logistikanläggningar med en uppskattad uthyrningsbar yta om 95 000 kvm till en investering om cirka 800 mkr på sikt.

– Vi känner av en stor efterfrågan i regionen, här möts viktiga transportleder och det finns tillgång till unik kompetens inom logistik och transport. Med genomtänkt utveckling och förvaltning av de nya byggnaderna kan vi bidra till ett långsiktigt mer hållbart logistiskt nätverk som matchar de behov som kommer med förändrade handels- och konsumtionsmönster och som uppfyller kraven för moderna och attraktiva arbetsplatser, kommenterar Jonas Arvidsson som är regionchef Göteborg på Catena.

Ambitionen är att uppföra högprofilerade logistikanläggningar med höga krav på arkitektur och hållbarhet. Bland annat ska anläggningarna som Catena uppför på platsen certifieras enligt BREEAM Very Good och en rad olika insatser planeras för den biologiska mångfalden i området.

Catena bedömer att området kring Landvettermotet har potential att bli ett av landets främsta logistiknav. Läget är optimalt för omlastning av gods och varor som dels försörjer Göteborgsregionen, dels övriga Norden med nära access till motorvägar, hamn och flygplats.