Catena stöttar elnätet med sex batterilager

Energitjänsteföretaget Checkwatt ansluter sex batterier som logistikfastighetsbolaget Catena låter installera i Norrköping, Malmö, Stockholm och Umeå. Batterierna har tillsammans en effekt på 2,8 MW och förses med smart styrning för att kunna bidra till att stabilisera elnätet Sverige.

– Ambitiösa utsläppsminskningar inom bygg- och fastighetssektorn är nödvändiga och därför har vi som mål att kraftigt minska våra växthusgasutsläpp och uppnå 100 procent miljöcertifierade logistikfastigheter i vårt bestånd. Vi är glada över att ha smarta batterier på listan över åtgärder som gör våra logistikanläggningar mer hållbara, säger Johan Franzén, Affärs- och fastighetschef Catena, i ett pressmeddelande.

Johan Franzén. Foto Catena.

Batterierna kommer att placeras i Catenas logistikfastigheter på olika platser i landet. Tre batterier installeras i Norrköping och har en effekt på 990, 360 respektive 270 kilowatt. De övriga tre placeras Malmö (270 kW), Stockholm (540 kW) och Umeå (360 kW).

Kraft till virtuellt kraftverk

Batterilagren levereras och installeras av Nordströms El och planeras att kopplas upp mot elnätet under november. Batteriet ansluts till Checkwatts virtuella kraftverk Currently och får smart styrning som gör att det alltid kommer att användas på det sätt som är mest lönsamt eller högst prioriterat.

– Med ett energilager kan företag minska sitt beroende av elnätet, samtidigt som de får mer kontroll över sin energiförbrukning och ökar självförsörjningen. Det smarta systemet från Checkwatt bidrar dessutom med extra intäkter till batteriägaren, förklarar Joakim Appelvik, vd Nordströms El.

Balanserar nätet

När produktionen av el är större eller mindre än konsumtionen hamnar elnätet i obalans, vilket i värsta fall kan leda till strömavbrott. Svenska kraftnät ansvarar för stabiliteten i elnätet och köper in så kallade stödtjänster som balanserar elnätet och upprätthåller rätt frekvens. Batterier är väl lämpade för att stabilisera elnätet vid de mest akuta och oförutsedda bortfallen av elproduktion. Smarta system som Checkwatts Currently väljer automatiskt om batteriet ska leverera stödtjänster till Svenska kraftnät, användas som reservkraft, laddas när elpriset är lågt eller avlasta elnätet på andra sätt, exempelvis genom att tillföra effekt lokalt vid tider på dygnet då elnätet är högt belastat.

– Batterier med smart styrning är en väg runt kapacitetsbrist och flaskhalsar i elnätet. Det minskar behovet av dyra förstärkningar av näten samtidigt som investeringen för Catena blir mer lönsam, förklarar Dan-Eric Archer, vd för Checkwatt.