Catena tillförs en miljard SEK genom nyemission

Catena har beslutat om en riktad kontant nyemission av 3 000 000 aktier till en teckningskurs om 360 kronor per aktier. Genom nyemissionen tillförs bolaget 1 080 miljoner kronor före emissionskostnader.

“Nyemissionen kommer att användas för fortsatt tillväxt genom investeringar i fastighetsutveckling och fastighetsförvärv, samt för att upprätthålla bolagets stabila kapitalstruktur.” skriver Catena i ett pressmeddelande.

– Vi vill gärna öka tempot i vår tillväxt i form av projekt och förvärv, kommenterar Catenas nye vd Jörgen Eriksson, tillförseln av kapital till bolaget.

De senaste åren har Catena, fått konkurrens i form av en rad uppstickare och internationella investerare inom logistikfastighetssegmentet. Läs Dagens Logistiks kartläggning av logistikfastighetsägarna i Dagens Logistiks nummer 1 2021.