Catena vill köpa Martin&Servera-lager

Catena vill köpa Martin&Serveras två centrallager på sammanlagt 73 000 kvm i Halmstad och Umeå av ägaren Halmslättens Fastighets för drygt 1,5 miljarder SEK. Går affären igenom så sker tillträdet i vår.

Halmslätten har ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3 sedan 2018. Bägge lagren är fullt uthyrda till restauranggrossisten Martin & Servera. Halmstadslagret är ca 50 000 kvm stort och byggdes 2009, och Umeålagret är 23 000 kvm stort och byggdes 2015. Bägge fastigheterna är Breeam-certifierade med kyl- och frysytor och har hög teknisk standard. Hyreskontrakten löper till 2031 och 2033.

Affären är planerad som en bolagstransaktion där Halmslättens Fastighets AB säljer samtliga aktier i sitt dotterbolag Halmslätten Midco 1 AB som äger koncernens fastighetsportfölj. Transaktionen baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 1,520 miljarder SEK. Affären är enligt avsiktsförklaringen villkorad av att säljaren godkänner försäljning vid en extra bolagstämma samt att Catena kan genomföra en due diligence-process. Därefter kan ett bindande aktieöverlåtelseavtal ingås.

Martin & Servera ägs av Axel Jonssongruppen, och har ca 3 000 anställda och centrallager i Enköping, Norrköping, Umeå och Halmstad. Koncernen omsatte ca 12 miljoner SEK 2020.