Catenas vd om kommunens kovändning: “Det är inte roligt”

Catenas utveckling av ett 600 000 kvm stort nytt logistikområde i Ängelholm stoppas, efter att en politisk majoritet röstat emot projektet. “Vi har haft politiskt stöd under hela processen, det är såklart jättejobbigt att de nu gör en kovändning kvart i tolv” säger Catenas vd Jörgen Eriksson.

Catena har planerat ett nytt verksamhetsområde för logistik och e-handel på ett 600 000 kvm stort markområde intill E-City Engelholm, som bolaget köpt genom sitt utvecklingsbolag Queenswall 2. Men projektet, som skulle ge 1 500-2 000 nya jobb, är nu hotat. Flera politiker har ändrat sig och en majoritet i kommunstyrelsens arbetsutskott har nu röstat för att helt lägga ned planerna, enligt SVT.

Catenas utvecklingsmark i Norra Varalöv. Karta Queenswall 2

Det är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som ändrat sig och nu röstar nej. I en intervju med SVT berättar oppositionsrådet Lars Nyander (S) att klimatdebatten kring att bygga på åkermark ligger bakom förändringen.

– Placeringen av verksamheten är på mark som kommer behövas när vi pratar om matförsörjning och klimatdebatten har visat att vi måste vara rädda om de resurser vi har. Våra medlemmar fick rösta kring detta och vi har ändrat oss väldigt sent, säger Lars Nyander.

Moderaterna är nu det enda partiet som stödjer förslaget, som ska upp i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i december.

Catenas vd Jörgen Eriksson är besviken över den politiska vändningen:

–  Vi har jobbat med det här länge och har ett färdigt nytt planprogram för området, som den politiska majoriteten har stöttat under hela processen. Att Socialdemokraterna nu ändrar sig och gör en kovändning så här kvart i tolv är såklart jättejobbigt, säger Jörgen Eriksson.

Han ger dock inte upp hoppet om utvecklingen av logistikområdet:

– Det här är ett optimalt läge för logistik och för vår del så blir det nu till att backa ett steg och göra ett omtag. Jag ser det som att processen är pausad, men det är såklart onödigt avbräck i vår utveckling av området.

Catena kan säkert hitta sätt att blidka politikerna och få dem att ändra sig.

– Det finns ju massor man kan göra för att kompensera för förlorade naturvärden. Till exempel finns det ju sätt att att skapa vertikala odlingsmöjligheter på fastigheter, som kan ge tio gånger så hög produktivitet som vid odling på friland.

Historiskt strulig logistikutveckling

Det är inte första gången som Catena och Queenswall haft problem med sina byggplaner i Ängelholm; 2017 hade bolaget under en tid Sveriges största svartbygge i kommunen, när man byggde E-city Engelholm med Boozts centrallager som kronjuvel. Projektet vann senare samma år utmärkelsen “Årets Logistiketablering 2017” ett pris som delades ut samma dag som detaljplanen slutligt klubbades igenom.

Då var det dock främst Länsstyrelsen som ville stoppa utvecklingen för att bevara jordbruksmarken, medan det politiska stödet fanns för projektet.

Av Hilda Hultén