CBRE startar ny europeisk logistikfond

CBRE Investment Management har kombinerat sin European Industrial Fund och Logistics Venture Fund för att bilda en europeisk logistikfond på 2,7 miljarder euro, känd som Europe Logistics Partners (ELP).

Den nya, öppna Luxemburgfonden, som förvaltas av chefen för EMEA Direct Logistics Strategies Christina Forrest, ska ha en kombination av stabiliserade tillgångar och en tillgångspipeline. Den har idag ett bestånd på 58 fastigheter på totalt 2,3 miljoner kvadratmeter i nio länder med en uthyrningsgrad på 97 procent. Fonden söker aktivt nya möjligheter att växa ytterligare och har ambitionen att nå 5 miljarder euro inom kort. Målet är en nettoavkastning på 7–9 procent per år, beroende på marknadsvillkoren.

Christina Forrest. Foto CBRE

– Kombinationen av dessa mycket kompletterande portföljer har skapat en förbättrad plattform med omedelbar skalbarhet, förbättrad diversifiering och hög tillväxtpotential, samtidigt som effektiviteten förbättras – vilket i slutändan gynnar investerarna, kommenterar Christina Forrest, chef för EMEA Direct Logistics Strategies på CBRE Investment Management.

– Det ökade behovet av e-handelsföretag för att tillhandahålla snabbare och billigare leveranser, i kombination med fortsatt förändring av leveranskedjan och ett ökat fokus på återanvändning, driver på efterfrågan på logistikinfrastruktur och vi ser fortsatta intressanta möjligheter för sektorn.

CBRE Investment Management är en global förvaltare av realtillgångar med 146,8 miljarder dollar i förvaltade tillgångar den 31 mars 2022, och verksamhet med drygt 30 kontor i 20 länder runtom i världen. Bolaget är dotterbolag till CBRE Group, världens största kommersiella fastighetsbolag för tjänster och investeringar.

CBRE Investment Managements logistikplattform förvaltar logistiktillgångar i Europa för 13,8 miljarder euro, bestående av 420 tillgångar, 625 hyresgäster och en uthyrningsyta på 8,4 miljoner kvadratmeter i 12 länder.