CDON inför sparpaket – ska spara 60 miljoner kronor

För att säkra lönsamheten framöver inför nu marknadsplatsen Cdon ett omstruktureringsprogram som ska spara in 60–65 miljoner kronor per år. En av åtgärderna blir att avskeda personal. Fackliga förhandlingar inleds inom kort. Samtidigt lämnar företagets vd.

På tisdagen den 7 december meddelade Cdon att företagets vd Peter Kjellberg lämnar sin tjänst den 1 januari 2023, efter mindre än ett år på posten. Han kommer dock stå kvar som konsult till den 1 februari för att göra färdigt marknadsplatsens re-branding, Cdon 2.0. Thomas Pehrsson, nuvarande CFO, kommer agera tillförordnad vd under rekryteringsprocessen.

Cdon meddelade i oktober att man byter TPL-partner, från Postnord TPL, till Bring och deras “Shelfless”-lager i Rosersberg.

Peter Kjellberg, avgående vd för Cdon.

Nu meddelar företaget att de inför ett omstruktureringsprogram som svar på den svagare ekonomin, med målsättningen att åtminstone gå jämnt ut 2023 och öka sina marknadsandelar. Bland åtgärderna finns sådant som redan börjat implementeras under 2022, som att minska externa kostnader och att justera arbetsflöden och organisationens struktur. Det medför nedskärningar i personalstyrkan.

– Nya signaler indikerar en svagare efterfrågan, vilket är orsaken bakom vårt proaktiva initiativ som ska skapa ett mer motståndskraftigt Cdon som kommer vara starkt i många år framöver, kommenterar Peter Kjellberg, avgående vd.

Företaget kommer snart inleda fackliga förhandlingar. Omstruktureringsprogrammet ska vara fullt implementerat under första halvan av 2023.