Cecilia Malmström på Logistikdagen Norr – “Krisen även en möjlighet”

– Att EU framöver inte blir ett blir ett protektionistiskt block utan verkligen värnar frihandeln är oerhört viktigt, sa fd EU-kommissionären Cecilia Malmström under sin omvärldsspaning vid Logistikdagen Norr i november.

Logistikdagen Norr är ett årligt evenemang arrangerat av Norrbottens Handelskammare, Byggföretagen samt Botniska korridoren. Initiativtagare är Norrbottens Handelskammares Logistikråd som består av 12 logistikchefer från länets tyngsta godstransportaktörer. I år ägde den rum digitalt med ca 150 åskådare på Facebook. 

Cecilia Malmström, tidigare svensk EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor, och Sveriges kandidat till posten som generalsekreterare för OECD,  var en av de medverkande. Hon talade om utvecklingen inom EU, och hur pandemin och det nu avverkade USA-valet påverkar samarbetet. 

– Corona påverkar allt, vi har idag 200 000 människor i Europa som avlidit av Covid-19. Den globala handeln har minskat med 20 procent, och den återhämtning vi tycktes se har kommit av sig när stora delar av Europa stänger ned igen, sa hon. 

Den återhämtning vi tycktes se har kommit av sig när stora delar av Europa stänger ned igen

Läget för handeln förbättras inte av den protektionistiska trenden som gick att se redan före corona, med tilltagande handelskonflikter: som den mellan Kina och USA.

– EU har försökt stå upp för handeln och har slutit ett antal frihandelsavtal över världen, och det är en viktig roll som EU måste ta. Handel är otroligt viktigt eftersom den knyter ihop människor och skapar samarbeten även på andra områden som forskning och klimatarbete, sa Cecilia Malmström,  och pekade på att frihandel är särskilt viktig för norra Sverige, med sina exportberoende företag. 

EU har tagit sig i kragen

När covid-19 slog till mot Europa i våras, så skakade däremot hela EU-bygget – länder stängde gränser och införde exportförbud på medicinsk utrustning. 

– De första veckorna var ingen vacker tid för EUs förmåga att hantera kriser, men ganska snabbt tog man sig samman och såg till att gränserna kunde öppna igen och beslutade om stöd till återhämtning. Och trots det inledande kaoset har handeln fungerat, värdekedjorna har kunnat fungera även för medicinsk utrustning, men det är viktigt att se till att detta fortsätter. Därför är det viktigt att EU fortsätter arbeta för att liberalisera handeln.

Trots det inledande kaoset har handeln fungerat, värdekedjorna har kunnat fungera även för medicinsk utrustning

USA och EU är varandras viktigaste handelspartner, men USA under Trump har de senaste fyra åren motarbetat WTOs arbete. USA-valet gick i rätt riktning sett till uppgiften att värna frihandeln. 

– Det har varit svårt att ha ett fungerande transatlantiskt samarbete, men med Biden kommer EU åtminstone ha en partner genom vilken man kan förändra WTO. T ex skulle vi kunna enas om vissa minimiregler globalt för e-handeln, säger Malmström. 

Inom WTO pågår sk plurilaterala förhandlingar med 80 länder om ett avtal om e-Commerce  eller digital trade. Det syftar till vissa gemensamma regler om e kontrakt, e-signatur, spam mm. Både EU, USA och Kina deltar och många andra.

Kinas agerande problematiskt

När det gäller politiken mot Kina är det inte säkert att Biden kommer vara mindre negativ till Kina – både demokrater och republikaner, liksom EU, ser problem med Kinas agerande globalt.

– Jag tror att USA även fortsatt kommer att hålla väldigt hård linje. Men en del tullar som införts under Trump är kontraproduktiva och slår även hårt mot amerikanska företag, det kanske finns andra sätt att gå tillväga. 

 Kina har t ex sedan länge lovat marknadsekonomiska reformer som inte ägt rum, och investerar även aggressivt i infrastruktur utomlands, där kinesiska aktörer med statsstöd i ryggen får en fördel gentemot andra aktörer.

– EU förhandlar om ett investeringsavtal med Kina, som ska skapa bättre och mer jämställda spelregler mellan företag. 

Krisen även en möjlighet

Hur företag väljer att bygga sin värdekedjor globalt, är dock inget EU ska lägga sig i, menar Malmström. 

– Bryssel ska inte bestämma hur värdekedjorna ser ut utan det ska företagen göra själva, sa Cecilia Malmström, som menade det är av yttersta vikt att EU inte utvecklas till ett protektionistiskt block, särskilt som det finns krafter inom EU som driver på i den riktningen. 

Det är också viktigt att se den nuvarande krisen inte bara som en kris utan även som en möjlighet – till reformer och för att styra mot hållbarhet.

– “Never waste a good crisis” som Winston Churchill sa. Det är viktigt att vi nu rustar Europa och utnyttjar den här krisen till att göra saker som vi behövt göra länge. Det finns många mörka moln men det gäller att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt.

Av Klara Eriksson