Cejn bygger nytt centrallager i Skövde

Cejn, som levererar snabbkopplingslösningar, inom bl a kylning av elektronik, bygger ut huvudanläggningen i Skövde med ett nytt centrallager samt öppnar upp för mer produktionsyta.

Byggprojektet planeras att pågå i ett års tid och i slutet av 2020 kommer ett 15 meter högt centrallager på 3 200 kvm stå färdigt samt två entresolplan på 1 000 kvm vardera. Utöver det kommer också en gångbro byggas mellan huvudkontorets lokaler och det nya lagret.

– Den nya byggnationen kommer skapa utrymme och möjligheter för nya affärer och sortiment och effektivisera logistiken till våra säljbolag och kunder, säger företagets vd Marcus Allerbjer. Vad gäller lagrets tekniska utformning är vi i slutskedet med upphandlingen, så vi ger inga detaljer just idag.

Cejn har mer än 50 års erfarenhet av snabbkopplingar och tillbehör för tryckluft, hydraulik, vätskor och andningsluft. Cejn har sitt huvudkontor med tillverkning i Skövde och dotterbolag i 16 länder.