Cellbes säljer centrallager till Odd Molly

Cellbes AB har sålt sitt fastighetsbolag, Cellbes Real Estate AB, till Odd Molly. Affären innebär att Odd Molly köper Cellbes befintliga centrallager i Borås, samt bygger ut det med 8 700 kvm, en lagerdel som automatiseras med en Autostore.

Odd Molly förvärvar Cellbes centrallager på 12 700 kvm samt Fastigheten Vindan 1 i Viared Borås för 63 miljoner kronor. Som en del i affären kommer Odd Molly att bygga ut lagret med en Autostore, i en tillbyggnad på 8 700 kvm. Kontorsytorna kommer också att renoveras, för att passa “ett modernt e-handelsföretag”. Cellbes kommer att hyra en stor del av den uthyrbara lagerytan om cirka 21 400 kvadratmeter och flyttar kontoret till samma fastighet. Inflyttning ska ske innan sommaren 2022.

– Denna transaktion är ett stort steg framåt för oss då den ger oss möjlighet att till 100 procent fokusera på att utveckla Cellbes e-handel och vårt totala erbjudande. Detta ger oss även möjlighet att fortsätta vår expansion och på ett med professionellt sätt under lång tid möta kundernas förväntningar på ledtid och leverans, kommenterar Charlotte Nordén, vd Cellbes AB.

Anrikt postorderföretag

Cellbes, som ägs av Cosortio Fashion Group, som även äger Bubbleroom, grundades 1954 och har idag försäljning online i 9 länder, med kontor i tre av dessa, samt ett sourcing-kontor i Shanghai. Cellbes har totalt runt 200 medarbetare och e-handlaren erbjuder mode för kvinnor och män i många olika storlekar, samt ett hemsortiment. Huvudkontoret ligger i Borås, och omsättningen ligger på ca 600 miljoner kronor.

– Vi är väldigt glada och stolta över att idag tillträda och påbörja nybyggnation av en av norra Europas ledande e-handelsaktör Cellbes framtida centrallager. Såväl fastigheten som hyresgästen Cellbes passar väl in i vårt bestånd samtidigt som affären stärker vår närvaro i Viared, där vi hoppas kunna fortsätta växa ytterligare och stärka greppet som en av de ledande fastighetsägarna, kommenterar Odd Mollys COO Tobias Lövstedt.

Koncernsyskonet Bubbleroom meddelade i juni att man låter CH Square bygga nytt lager åt dem – även det i Borås.

Flexibelt för anställda

Från den 1 september 2021 etablerar Cellbes även ett mindre kontor på World Trade Center i Göteborg för att möta den flexibilitet i arbetslivet som många medarbetare efterfrågar och som stämmer väl överens med bolagets framtida strategi och företagskultur. Cellbes har sedan tidigare även kontor i Stockholm, Estland, Polen Tjeckien och Kina.

– Under pandemin har många av våra medarbetare arbetet hemifrån vilket har bidragit till nya arbetssätt och även påverkat mångas livsmönster. Vi vill dra lärdom av detta och blickar framåt för att tillmötesgå morgondagens krav på en modern och attraktiv arbetsgivare, kommenterar Charlotte Nordén, vd Cellbes AB.