Celsius inleder samarbete med Logent och Scanlog

Logent och Scanlog inleder samarbete med People’s Choice, som i Sverige representerar de två varumärkena Celsius och FAST, gällande transporter, inleverans, lagring, orderplock och utleverans med start i andra kvartalet 2020.
 
Godset kommer att gå med järnväg från kontinenten till Logent Logistikcenter i Hallsberg där det kommer att lagras och distribueras ut till Celsius och FAST kunder i Sverige. Scanlog ansvarar för alla transporter och Logent ansvarar för omlastningen från järnväg, lagring, orderplock och utleveranser.

– Vi är jätteglada och stolta av att People’s Choice väljer Logent och vårt Logistikcenter i Hallsberg som hubb för deras produkter i Sverige. Genom vårt samarbete med Scanlog, som ansvarar för transporterna, möjliggör vi denna typ av logistiklösningar. Vi ser att vårt koncept med lager och Cross Dock från järnväg i samma terminal är ett vinnande koncept för många kunder, kommenterar Michael Sköld, Business Development Manager Logent.

Från Hallsberg nås sju miljoner människor inom tre timmar från terminalen.

– Transporterna kommer att gå via vår multimodala tågpendel Scandinavian Rail Shuttle med dagliga avgångar från Europa och med ledtider jämförbara med direkta landsvägstransporter – men med betydligt mindre miljöpåverkan. I kombination med Logents unika terminal- och lagerlösning i Hallsberg och en intelligent distribution ökar vi också den totala kostnadseffektiviteten dörr till dörr, kommenterar Erdal Residovski, operativ chef hos Scanlog,