Cementa får förlängt tillstånd

Regeringen meddelade på en pressträff under torsdagen att Cementa får fortsätta bryta kalk på Gotland, därmed undviks det omedelbara hotet om cementbrist. Företagets ansökan gällde tre år, men det beviljade tillståndet löper bara till slutet av 2022 och kräver åtgärder för grundvattnet.

Det tidsbegränsade tillståndet innebär att Cementa får bryta den volym kalk som ingår i det tidigare tillståndet, men som bolaget inte hann bryta innan tillståndet gick ut den 31 oktober. Det innebär att den omedelbara risken för cementbrist kan undvikas, något som oroat inte minst transportsektorn.

Regeringen gör bedömningen att verksamheten på kort sikt är nödvändig för att “tillgodose väsentliga allmänna intressen och att behovet av kalksten inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt annat tillfredsställande sätt”, enligt ett pressmeddelande.

– Med det här kan man säga att den förmodade cementkrisen är inställd. Det minskar risken för allvarliga samhällskonsekvenser, säger näringsminister Ibrahim Baylan på pressträffen.

Men ansökan har inte godkänts rakt av. Från början gällde ansökan tre års fortsatt brytning inom ramen för de redan godkända volymerna. Men regeringen har valt att bara bevilja verksamheten ett drygt år, till sista december 2022. Dessutom ställer regeringen krav på att bolaget ska genomföra åtgärder för att skydda grundvattnet.

– För att mildra effekterna har regeringen i beslutet ställt krav på att Cementa ska täta sprickor i täktväggarna, för att om möjligt minska inläckaget av grundvatten, vilket skulle minska behovet av grundvattenomledning, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Hotet om överklagan hänger i luften

Cementa ser försiktigt positivt på beslutet, enligt SVT.

“Det är positivt att regeringen meddelar tillstånd. Däremot är tiden en stor utmaning för att få ett nytt tillstånd på plats. Det innebär att myndigheter mycket skyndsamt och konstruktivt behöver agera för att en liknande situation inte ska uppstå igen. I det fall överklagande leder till en inhibition uppstår ett mycket bekymmersamt läge”, skriver Cementas hållbarhet till SVT Nyheter.

Enligt SVT är Naturskyddsföreningen inte lika glada och hotar med att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Det är beklagligt att man ger ett tillstånd på det här viset. Det är ett frikort ifrån miljölagarna och det är problematiskt ur grundlagssynvinkel, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen, till SVT.

Av Emanuel Lehtonen