Cementa får inte fortsätta kalkbrytning i Slite

I veckan meddelade Mark- och miljööverdomstolen att de avvisar Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Därigenom står Cementa utan tillstånd i oktober i år.

Cementas ansökan om förnyat täkttillstånd för verksamheten i Slite beviljades i Mark- och miljödomstolen i januari 2020. Därefter har domen överklagats och nu prövats i nästa instans. Cementas ansökan har gällt ett förlängt täkttillstånd till 2041 eftersom nuvarande tillstånd löper ut i oktober i år.

– Det är ett mycket oroande besked som kommer att leda till allvarliga konsekvenser, inte bara för Cementa och svensk betongindustri, utan för hela byggsektorn och samhället, kommenterar Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.

– Vi har ett stort behov av nya bostäder och ny infrastruktur i Sverige och idag står cementfabriken i Slite för merparten av den cement som används för betongbyggande i Sverige. Effekterna av detta kommer bli allvarliga, inte minst för fler viktiga och stora infrastrukturprojekt som nya Slussen, Västlänken, Förbifart Stockholm m.fl.

Många överklaganden

Domen från i januari 2020 som gav Cementa rätt att fortsätta utvinningen, överklagades av 18 motparter bland andra Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gotland, Gotlands Botaniska Förening och Naturskyddsföreningen Gotland, enligt Dagens Juridik.

Länsstyrelsen har bland annat konstaterat att resultat från kloridanalyser av vattenprovtagning under senare år visar att sju av åtta provtagningspunkter uppvisar tydligt förhöjda till mycket kraftigt förhöjda kloridhalter.

Enligt domen anser ”Mark- och miljööverdomstolen att miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön”.

Heidelberg cement-koncernens avsiktsförklaring att bygga världens första koldioxidneutrala cementfabrik genom koldioxidavskiljning, verkar därigenom inte bli av.

Logistiska problem vid ökad import

Cementa menar även att import inte kommer kunna ersätta produktionen i Slite, och att det är omöjligt för svensk betongindustri att snabbt ställa om produktionen om det blir ett produktionsstopp i Cementas fabrik i Slite.

Standarder och provningar är nödvändiga om nya cementsorter ska in på marknaden och det blir stora logistiska problem, menar företaget.

– En omställning till att övergå till att med import av cement helt ersätta cementproduktionen från Slite kan ta upp till flera år att få på plats. Utöver kapaciteten för transporter och logistik kommer detta med allra största sannolikhet att driva materialkostnaderna uppåt med högre råvaru- och transportkostnader, säger Malin Löfsjögård, i ett pressmeddelande.

De logistiksystem som finns idag med hamnar, terminaler, depåer och logistikkedjor är inte anpassade för en kraftigt ökad import. Till exempel krävs ombyggnation för att ta in större fartyg från utomeuropiska aktörer med långväga transporter. Tekniska krav och normer gör också att det inte går att byta ett cement mot ett annat cement rakt av. EU-standarder och svenska nationella tillämpningsstandarder måste uppfyllas både för cement och för tillverkningen av betong.

– Det finns också kravställande i BBR, AMA-anläggning med flera regelverk. Betongtillverkarna behöver också anpassa sina betongrecept vid användning av andra cement. Utöver det uppstår betydande ledtider för provning och verifiering för att kunna garantera kvalitetsmässigt godkända produkter.