Cementa nekas prövningstillstånd

På onsdagen meddelade Högsta domstolen att Cementa inte får prövningstillstånd för sitt överklagande. Nu förbereder företaget för en ny ansökningsprocess, men den kan ta flera år.

“Högsta domstolen har gått igenom materialet i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. […] Mark- och miljööverdomstolens beslut står därmed fast”, skriver Högsta domstolen i ett pressmeddelande.

Beskedet innebär att Cementa inte får fortsätta verksamheten i kalkbrottet i Slite när det nuvarande tillståndet löper ut. Orsaken är den kritiserade miljö- och konsekvensbeskrivning företaget genomfört.

Karin Comstedt Webb. Foto Cementa.

– Det är beklagligt att Högsta domstolen inte ger prövningstillstånd men vi har samtidigt varit förberedda på detta utfall. Beskedet påverkar inte vårt pågående arbete utan vi arbetar vidare med övriga insatser som vi påbörjade direkt då vi fick Mark- och miljööverdomstolens besked i juli, säger företagets hållbarhetschef Karin Comstedt Webb i ett pressmeddelande.

Oviss framtid
Regeringen har tillfälligt förlängt företagets tillstånd med 8 månader, men vad som händer efter det är oklart. Företaget arbetar nu med både en ansökan för ett kortare tillstånd till kalkstensbrytning, som kan gå fortare att få på plats, och en ny ansökan om ett långsiktigt tillstånd. Den processen kan dock ta flera år innan ett beslut fattas.

Vid sidan av ansökningsarbetet försöker man även hitta kortsiktiga lösningar för att säkra försörjningen av råmaterial till fabriken. Enligt DN har företaget bland annat tecknat avtal med Nordkalk som bryter kalk på Gotland. Men det räcker bara för att kompensera en liten del av bortfallet. Risken för en cementkris när det tillfälliga tillståndet går ut nästa år är fortfarande stor.

Av Emanuel Lehtonen