Cementakrisen: Regeringen går vidare med kritiserad proposition

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) tillsammans med miljö- och klimatminister Per Bolund (Mp) meddelade på en pressträff idag att regeringen går vidare med den av Lagrådet kritiserade undantagslagen för Cementa. Detta för att kunna säkra brytningen i Slite.

I augusti förlängde regeringen tillfälligt Cementas nuvarande tillstånd med åtta månader, för att undvika en cementbrist efter att Cementa förlorat tillståndet att fortsätta bryta kalk. Sedan dess har regeringen jobbat på en proposition om regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall för att undvika en akut cementbrist i höst. Men sådana undantag skulle enligt Lagrådet bryta mot grundlagen. Nu går regeringen ändå vidare med propositionen, efter vissa språkliga ändringar.

– Förslagen i den här propositionen syftar till att möta en allvarlig situation. För det skulle bli en mycket allvarlig situation om vi fick ett driftstopp i höst för Cementas kalkstensbrott i Slite, och det bedöms i så fall leda till brist på cement inom kort vilket kan få omfattande samhällskonsekvenser, säger näringsminister Ibrahim Baylan under pressträffen.

Lagändringarna i propositionen föreslås träda i kraft 15 oktober 2021 och gäller bara befintlig verksamhet. Cementa får alltså inte utöka verksamheten i Slite.

– Förslagen i propositionen syftar till att möjliggöra en regeringsprövning av en ansökan om ett tidsbegränsat tillstånd att bedriva kalkstenstäkt, säger Per Bolund.

Näringsminister Baylan kommenterar att lagrådets kritik är allvarlig, men att regeringen ändå går vidare för att möta situationen. Enligt Bolund har regeringen även tagit hand om de “språkliga synpunkter” Lagrådet hade i sin bedömning. De betonar också att de inte gått in i det enskilda domstolsfallet, lagändringen är generell och gäller en kortare förlängning av befintligt tillstånd.

Av Emanuel Lehtonen