Cementakrisen: tillfällig lagändring godkänns i riksdagen

Igår sa riksdagen ja till regeringens förslag om tillfälliga ändringar i miljöbalken, som gör det möjligt för Cementa att bryta kalk i ytterligare åtta månader. Cementa har även ansökt om ett akut treårigt kalkstensbrytningstillstånd.

Igår röstades förslaget som gör det möjligt för Cementa att bryta den kalk som finns kvar inom det nuvarande tillståndet igenom i riksdagen. Cementa, som lämnat in en ansökan om treårig förlängning av befintligt tillstånd, välkomnar beslutet.

– Det är positivt att riksdagen nu godkänt lagförslaget. Om ett kortsiktigt tillstånd ges av regeringen får Cementa mer tid att bryta ut den kalksten som finns kvar inom tidigare tillståndsgivet område. Det ger oss förutsättningar att upprätthålla leveranserna av inhemsk cement i Sverige under en period samtidigt som vi arbetar med en ny ansökan för ett längre tillstånd, kommenterar Karin Comstedt Webb, chef för hållbarhet och samhällskontakter på Cementa.

– Risken för cementbrist är dock fortfarande betydande. Även om Cementa beviljas tillstånd så finns det risk för överklagandeprocesser som kan stoppa brytningen och därmed leda till akut cementbrist i Sverige.

Det befintliga tillståndet löper ut den 31 oktober 2021, och cirka fyra veckor därefter kommer flertalet cementsorter ha tagit slut.

För att cementbrist inte ska uppstå i Sverige behövs därför besked om ett nytt tillstånd i mitten av november, menar Cementa.

Cementa lagrar kalksten
Nu kommer företaget bygga upp ett så stort lager av krossad kalksten som är möjligt i Slite, för att kunna förse produktionen med råmaterial i knappt två veckor efter den 31 oktober. Beroende på hur mycket som tas ut under perioden räknar de med att cementen tar slut runt månadsskiftet november/december. Vid ett eventuellt stopp av brytning och krossning tar det ca 14 dagar innan cementen har tillverkats och levererats till kunderna.

Den tillfälliga lagändringen börjar gälla den 15 oktober 2021 och slutar gälla den 1 januari 2022.

Ny samordnare för kalk- och cementförsörjningsfrågor
Näringsdepartementet har gett generaldirektör Ulla Sandborg i uppdrag att fram till årsskiftet bistå i arbetet med frågor som rör Sveriges tillgång till kalk och cement. Uppgiften innebär att vara en kontaktperson för externa aktörer i frågor relaterade till kalk och cement. Hon kommer dock inte arbeta med hanteringen av Cementas ansökan om förlängt tillstånd, det handläggs av Miljödepartementet.

Av Emanuel Lehtonen