Cementas tillfälliga tillstånd löper snart ut – ny ansökan sågas av myndigheter

Cementas tillfälliga tillstånd för kalkstensbrytning i gotländska Slite löper ut den 31 december i år. Bolaget har lämnat in en kortsiktig ansökan för brytning de närmaste fyra åren. Men enligt Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Gotland har inte miljökonsekvensbeskrivningen förbättrats tillräckligt, det rapporterar Di.

Idag verkar Cementa under ett tillfälligt tillstånd, som låter bolaget bryta den volym kalksten som ingick i det tidigare tidigare tillståndet men inte hann brytas innan tillståndet löpte ut. Under tiden har bolaget lämnat in en ny ansökan om fyra års fortsatt kalkstensbrytning i gotländska Slite, för att kunna fortsätta verksamheten medan de arbetar på en långsiktig ansökan. Men när nu tiden för det tillfälliga tillståndet närmar sig sitt slut sågas den nya ansökan av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Gotland. Det rapporterar Dagens industri.

Tidningen har begärt ut rättshandlingar från Mark- och miljödomstolen som visar att både Länsstyrelsen och Naturvårdsverket anser att det nuvarande underlaget har samma brister som den tidigare ansökan, som avslogs i Mark- och miljööverdomstolen. Det gäller en bristande miljökonsekvensbeskrivning gällande påverkan på grundvatten och Natura 2000-områdena.

Karin Comstedt Webb, vice vd i Cementas ägarbolag Heidelbergcement Sverige, säger dock till tidningen att det inte går att jämföra ansökningarna.

“Man kan inte jämföra miljöbedömningarna i de olika ansökningarna eftersom den här är så pass begränsad. Ansökan avser en verksamhet under fyra år vilket innebär en väsentligt mindre miljöpåverkan”, säger Karin Comstedt Webb till Di.

Om Mark- och miljödomstolen går på myndigheternas linje kan ansökan inte prövas i nuvarande form och Cementa måste lägga ner brytningen. I så fall beräknar bolaget kunna leverera cement till mitten av 2023 innan lagren står tomma.