Cementföretaget Schwenk etablerar sig i Gävle Hamn

Det tyskägda cementföretaget Schwenk Sverige har tecknat ett 25-årigt arrendeavtal för en ny terminal i logistiknavet Gävle hamn. Terminalen kommer hantera 90 000 ton cement per år.

Schwenk Sverige är ett helägt dotterbolag till det tyska bolaget Schwenk Material Group, som producerar cement och säljer betong, sand, grus och andra byggmaterial med koncentration i Tyskland, Baltikum och Skandinavien. Nu tecknar dotterbolaget ett 25-årigt arrendeavtal för en ny terminal invid Kaj 1 i Gävle hamn.

– Vi är väldigt glada över denna nya etablering som ökar vår tillgänglighet och tar oss närmare våra kunder i Stockholmsområdet och Mellansverige, kommenterar Ann-Louise Grahed, logistikchef på Schwenk Sverige.

Fartygen med cement kommer att lägga till på Kaj 1, som just nu är under renovering. Ytan som Schwenk kommer etablera sig på är grönområdet som syns på bilden. Foto Gävle Hamn.

Tillstånd har godkänts och avtal signerats inom ett år från det att den första kontakten mellan företagen etablerades. Bygget av den nya terminalen beräknas komma igång under första kvartalet 2023 och den första hanteringen av cement kan komma igång i slutet av samma år.

Terminalen kommer ha en årlig kapacitet på cirka 90 000 ton.

– Det är alltid roligt att få välkomna nya aktörer och utöka utbudet och mängden gods som kommer in och går ut via Gävle hamn, kommenterar Fredrik Svanbom, vd för Gävle Hamn.