Cementkrisen ett mörkt moln för transportsektorn

Nya siffror från Svenskt Näringsliv visar att fyra av tio företag inom transportsektorn anger att de skulle kunna drabbas negativt vid brist på cement och betong. Av dessa bedömer nära hälften att det skulle kunna leda till personalneddragningar.

Cementas befintliga tillstånd för att bryta kalksten i Slite löpte ut den 31 oktober. Ett tillfälligt tillstånd för att bryta den kalk som finns kvar i det nuvarande tillståndet har godkänts i riksdagen, men företaget har också ansökt om ett treårigt tillstånd för fortsatt brytning. Ännu har ingen beslut kring den nya ansökan fattats av regeringen och oron för en cementkris växer, inte minst i transportsektorn.

Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen. Foto Transportföretagen.

– Bygg- och anläggningsbranschen är en av de största transportköparna och om byggandet i Sverige avstannar får detta stor påverkan även för transportföretagen, särskilt åkerierna. Men det handlar inte bara om färre lastbilar och transportörer som fraktar cement och betong på våra vägar. Utan cement och betong kommer vid infrastruktursatsningar inte kunna genomföras som planerat, säger Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen, i ett pressmeddelande.

Enligt tidigare beräkningar från bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen skulle ett totalstopp för brytningen kunna leda till 280 000 uppsägningar och ett investeringsbortfall på 20 miljarder kronor i månaden. Cementas kalkbrytning i Slite står idag för 75 procent av Sveriges cement. Det skulle därför kunna leda till att tre av fyra nya bostäder inte kommer kunna byggstartas och att flera stora infrastrukturprojekt stoppas eller fördröjs.

– Oron är inget vi tar lätt på, det är en nykter bedömning av hur våra medlemsföretag ser på en kommande brist av cement och betong. Våra företag vill och kommer att satsa på säkra och hållbara leveranser men det är uppenbart att det läge som vi nu befinner oss i kan leda till personalneddragningar, det är den bistra verkligheten, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen, i pressmeddelandet.

Ett av företagen är Mantum Logistik som bland annat transporterar prefabricerade betongelement.

– Det här handlar inte bara om transportnäringen som hanterar betong och cement. Vi ser att detta kan få effekter inom flera sektorer och påverka hela vårt företag. Det är klart bekymmersamt, säger Greger Strömqvist, vd för Mantum Logistik, i pressmeddelandet.