Centrum Pile och Akka Frakt i samarbete för ny fabrik

Påltillverkaren Centrum Pile startar under våren 2022 upp produktion i en ny fabrik utanför Lund för att komma närmare kunder i södra Sverige och korta ner transporterna. Fabriken kommer husera i transportbolaget Akka Frakts lokaler, som också kommer sköta transporterna till och från fabriken.

Centrum Pile tillverkar pålar och är en del av den danska Aarsleff-koncernen. De har sedan 2008 sin svenska tillverkning i Kollanda, norr om Göteborg. Men under våren 2022 utökar de med en mindre anläggning i Dalby, utanför Lund. Den nya anläggningen, som kommer husera i Akka Frakts lokaler, har en produktionskapacitet om drygt 30 000 längdmeter per månad. Närheten till företagets kunder i södra Sverige kommer minska transporternas klimatavtryck avsevärt.

– Den nya anläggningen är strategiskt placerad för att skapa effektivare transportflöden. Vi sparar in över 300 kilometer per leverans genom att våra kunder i Öresundsregionen får leveranser från Dalby istället för Kollande, vilket gör stor skillnad för miljön, kommenterar Lars Gustafsson, vd och operativt ansvarig för Centrum Pile AB.

Företaget räknar med att de kortare transporterna kommer minska bränsleförbrukningen med 240 000 liter och koldioxidutsläppen med 600 ton per år.

Akka Frakt står för transporterna

Påltillverkaren tecknar samtidigt ett samarbetsavtal med Akka Frakt som löper över 15 år, med ett initialt transportavtal de första fem åren. Enligt avtalet utför bolaget transporter av material, pålar och ballast till och från fabriken. Det handlar huvudsakligen om specialtransporter, flödesoptimering samt in- och uttransporter.

– Det långsiktiga målet är att vi tillsammans ska skapa så stor miljönytta som möjligt. Centrum Pile är ett nytänkande företag som fokuserar på att hitta hållbara lösningar. I det här fallet kommer produktionen att använda närproducerat material och ballast, kommenterar Carl-Henrik Söderström, vd för Akka Frakt.