CH Square säljer Sempers centrallager i Götene

Logicenters köper livsmedelsproducenten Sempers nya centrallager på drygt 23 000 kvm i Götene, som byggdes 2021 av CH Square. Tillträdet skedde i februari.

Logistikfastighetsutvecklaren Logicenters har förvärvat en logistikanläggning i Götene, invid E20 strax utanför Lidköping. Fastigheten Götene 3:54, har en total uthyrningsbar yta
på 23 040 kvm och är fullt uthyrd till barnmatstillverkaren Semper.

Fastigheten byggdes 2021 av logistikutvecklaren CH Square, ett joint venture mellan JBCC och Hökerum Fastigheter, och används av Semper för att hantera hela företagets distribution av svenskproducerade varor globalt, och hela den nordiska distributionen till kunderna av Hero Groups sortiment, samt bolagets display-verksamhet. Semper flyttade sin logistik hit 2021 i samband med färdigställandet, tidigare hade bolaget en TPL-lösning hos DHL. Lagret ligger också i närheten av bolagets produktionsanläggning på orten.

– Vi gjorde en noggrann tyngdpunktsberäkning och analys av våra in- och utflöden, och kom fram till att Skaraborgsregionen var en bra mittpunkt för vår nordiska logistik. En tredjedel av våra kundleveranser i Norden kommer från fabriken i Götene, så närheten till den var också en stor fördel, berättar Johnny Skeppstedt, projektledare för etableringen på Semper i en intervju med Dagens Logistik 2021.

Stärker närvaron runt Vänern
Fastigheten kan även byggas ut med ytterligare 4 680 kvm lageryta.
– Logicenters är mycket nöjda över att kunna presentera förvärvet av Götene 3:54 som
kommer att stärka vår närvaro runt Vänern och hela Mälardalen. Vi har sedan tidigare en
bred erfarenhet kring investeringar i optimala lägen för att kunna bedriva effektiva
logistikverksamheter, något som verkligen stämmer in på den här affären. Sedan stämmer
även byggnadens tekniska och fastighetsspecifika egenskaper överens med våra
hållbarhetskrav vilket var en kritisk faktor i investeringsbeslutet, kommenterar Logicenters vd Matthias Kettelhoit.

Tillträdet till fastigheten skedde den 7 februari.