CH Square spekbygger på Viared

CH Square har köpt en 35 000 kvm tomt av Borås kommun på Viared. Byggstart för en 20 000 kvm stor logistikfastighet planeras efter sommaren.Det kan bli en fastighet för en eller flera hyresgäster, säger Viktor Ståhl, vd på Hökerum, som kommer att äga fastigheten.

Hökerums och Charmillas gemensamägda utvecklingsbolag CH Square har fått vind i seglen. Nu inleds det tredje utvecklingsprojektet i ordningen för bolaget, denna gång i Borås, där man köpt en 35 000 kvm stor, byggklar tomt på Prognosgatan 11 på Viared västra i närheten av Fristads och Ellos nybyggda lager.

– Vi fick klart med ägandet av tomten för någon vecka sedan, bygglovsansökan är inskickad och vi är redo att sätta spaden i marken så snart vi har startbesked, säger Viktor Ståhl, vd för Hökerum Fastigheter.

– Vi är redo att sätta spaden i marken, säger Viktor Ståhl. Foto Hökerum

– Vi har inte fastställt något exakt färdigställandedatum, men investeringsbeslutet om att bygga är fattat.

Nu inleds arbetet för att hitta tänkbara hyresgäster till fastigheten.

– Vi kommer att börja bygga även om vi inte har en hyresgäst klar. Intresset från marknaden känns starkt, vi får mycket förfrågningar från presumtiva kunder som behöver logistikytor. Det kan bli flera mindre hyresgäster eller en kund som tar hela, antingen en varuägare eller en TPL-aktör, men den processen är bara inledd, säger Viktor Ståhl. 

Samägt utvecklingsbolag

CH Square bildades 2019 som ett samarbete mellan Charmilla AB, Hökerum Fastigheter AB och kvartetten Peter Nilsson, Mikael Jinglöv, Johan Gustavsson, och Alexander Söderberg. Just nu håller bolaget på att avsluta byggnationen av sin första logistikfastighet på 23 000 kvm i Landskrona där hyresgästen Na-kd flyttar in 1 augusti. Tidigare i juni blev det också klart att CH Square bygger och hyr ut 23 000 m åt TPL-uppstickaren Boxflow i Östra Ljungby norr om Helsingborg, där fastigheten ska stå klar sommaren 2021. 

De fastigheter som CH Square utvecklar är det tänkt att antingen Charmilla eller Hökerum ska äga och förvalta. 

– Den första fastigheten i Landskrona kommer vi att äga gemensamt med Charmilla, och de övriga två blir vi helägare till när de är klara.

Målsättningen för Hökerums del är att utveckla omkring 80 000 kvm logistik om året som vi ska äga och förvalta långsiktigt, berättar Viktor Ståhl

– Charmilla i sin tur har som mål att utveckla ett projekt per år, motsvarande ca 30 000 kvm.  

Av Hilda Hultén