Chargepoint blir världens första börsnoterade laddningsnätverk för elfordon

Chargepoint registreras på New York-börsen efter slutförandet av sammanslagningen med börsnoterade Switchback Energy Acquisition Corporation.

– Chargepoint fortsätter att bana väg för sitt segment och blir det första börsnoterade laddningsföretaget för elbilar som är verksamt över kontinenter, kommenterar Pasquale Romano, vd och koncernchef, Chargepoint.

Vid slutet av transaktionen hade ChargePoint cirka 615 miljoner dollar kontant (före betalning av sitt utestående lån), som man räknar med att finansiera  pågående verksamhet och stödja expansionen av bolagets kommersiella, flotta och bostadsverksamhet i Nordamerika och Europa.

 – Chargepoints offentliga företagsdebut stärker hållbarheten i branschen, med stöd av en alltmer progressiv klimatpolitik, marknadspreferens för grön mobilitet och fler nya fordonsintroduktioner än någonsin tidigare. Med vår affärsmodell testad under mer än ett decennium och cirka 480 miljoner dollar i nettointäkter från denna transaktion är jag övertygad om att ChargePoint är väl positionerat för fortsatt tillväxt i Nordamerika och Europa när övergången till elektrifierad mobilitet tar över globalt, kommenterar Pasquale Romano.