Chipbristen över – nu väntas överskott

Halvledarbristen är över för den här gången och nu byggs ett berg av chip upp när västvärldens konsumenter slutat shoppa elektronikprodukter och i stället håller igen på utgifterna – något som elektronikindustrin förutspådde redan för ett år sedan.

Flera medier rapporterar om att halvledarbristen är över och att företagen som tillverkar chip i stället planerar nedskärningar och varsel när efterfrågan snabbt vänt.

Det här var något som elektronikindustrin förutsåg med tanke på den enorma kapacitetsökning som genomfördes under pandemin. Pisksnärteffekten har slagit till och en brist har snabbt omvandlats till ett överskott.

– Den här obalansen är så komplex att inte går att bara trycka på en knapp och återställa, utan det här kommer hålla på en stund. Det gör att 2024 är det möjligt att vi har ett överskott av halvledare, sa Ola Boström, vice vd för forskning och patent på Veoneer på ett seminarium i oktober 2021 – ett överskott som alltså uppstått redan nu.

Företagen som tillverkar halvledare sitter nu på stora lager och bl a Micron Technology, ett av företagen som tillverkar halvledare, planerar nu personalnedskärningar på 10 procent, enligt Di.