De testar cirkulära leveranser

I Stockholm testar startupföretaget Parently just nu att leverera och hämta tillbaka hyrda barnvagnar och andra produkter i returkartonger, i ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt. Logistiken är nyckeln till att skapa hållbara och lönsamma cirkulära affärsmodeller, menar lundaprofessorn och projektledaren Fredrik Nilsson: “De cirkulära flödena behöver integreras i de befintliga logistikflödena, annars riskerar miljönyttan att ätas upp”. 

Den cirkulära ekonomin är en av många framtida lösningar för att minska konsumtionen och miljöpåverkan av produkter. Samtidigt ställer cirkulära modellerna där varor ex. hyrs ut, nya krav på logistiken.

David Knutsson. Foto Parently

– När vi startade så hade vi en traditionell TPL-partner som skötte vår logistik, men vi insåg att det de var bra på är att hantera kartonger. Det är egentligen det sista vi vill hålla på med, vår verksamhet handlar mycket mer om rekonditionering, upcycling och kundupplevelse i leveransen, där tror jag att TPL-aktörerna behöver tänka till kring vad de behöver ha för tjänster och kompetenser för att möta behoven i den cirkulära logistiken, säger David Knutsson, vd och grundare på Parently. 

TPL-aktörerna behöver tänka till kring vad de behöver ha för tjänster och kompetenser för att möta behoven i den cirkulära logistiken

Parently grundades 2020 som en cirkulär prenumerationstjänst för nya och återanvända baby- och barnprodukter, som barnvagnar, inredning och bilbarnstolar. Idag sköts logistiken av Reconomy i Spånga, som även sköter rekonditionering och logistik åt möbelhyrtjänsteföretaget Beleco.

Vill etablera regionala hubbar

Parently hyr ut nya och begagnade barnprodukter, dels genom korttidshyra och dels med ett slags prenumerationstjänst där bolaget ger förslag och uppdaterar utrustningen i abonnemanget vartefter behoven förändras i familjen. Företaget finns idag i Sverige och Danmark och planen är att lansera tjänsten i UK – eller egentligen i London, under Q1 2023. 

– På sikt är tanken att ha regionala hubbar i Stockholm, Göteborg och Malmö, och på strategiska platser på de marknader vi växer till, för att minimera transportsträckorna till kund. Det här är en storstadstjänst på många sätt, eftersom det handlar mycket om att spara plats och förenkla för barnfamiljer, så det är där vi börjar fokusera. Men behovet av bekvämlighet finns ju överallt, konstaterar David Knutsson. 

Testar förpackningsfri hemleverans

Parentlys varor levereras i Stora Ensos specialdesignade returlådor, och Bring tar med sig kartongen tillbaka. Foto Parently

Forskningsprojektet Hållbar tillgänglighet, där Parently, Bring och Stora Enso deltar, går ut på att utveckla hållbara last mile-lösningar för cirkulerade produkter. Projektet startade hösten 2021 och pågår till mars 2023, koordineras av forskningsstiftelsen IMIT  och finansieras av Vinnova med närmare en miljon kronor. I projektet, levereras Parentlys varor hem till kunder i Stockholm i Stora Ensos specialdesignade returlådor, och Bring tar med sig kartongen tillbaka direkt så att den kan återanvändas till nästa leverans eller upphämtning. 

– Det kommer nya typer av affärsmodeller som bygger på delningsekonomi och hyrsystem för olika typer av produkter. Att förlänga livscykeln för produkter är viktigt ur ett resursperspektiv, men samtidig föder det ett ökat logistikbehov och ökar flödena av transporter och engångsförpackningar, vilket i sin tur genererar utsläpp, Fredrik Nilsson, professor i förpackningslogistik vid Lunds universitet, som leder forskningsprojektet

De nya cirkulära modellerna måste vara effektiva ur logistiksynpunkt, och utnyttja befintliga logistiksystem och flöden, menar han,

– Annars så riskerar miljönyttan som man får genom att använda produkterna en gång till att ätas upp av ökade transportflöden, refurbishment och andra moment.  

De cirkulära modellerna måste vara effektiva ur logistiksynpunkt, annars riskerar miljönyttan som man får genom att använda produkterna en gång till att ätas upp

Utmaning att cirulera emballage

Enligt Fredrik Nilsson handlar cirkularitet mycket om resurseffektivitet, och förpackningen är en del där det finns förbättringspotential. 

Fredrik Nilsson, professor i förpackningslogistik. Foto Kenneth Ruona

– Förpackningar är ett störande moment när det kommer till hemleverans, kartongen behöver tas om hand av kunden. Men om man utvecklar bättre kartonger som enkelt går att packa upp, och saktar ned lite så att kartongen kan hanteras varsammare i transportörsledet, så visar våra tester hittills att de här förpackningarna går att återanvända upp till 10–15 gånger, säger Fredrik Nilsson. 

Att införa cirkulerande emballage innebär utmaningar i logistiken. Dels skriver många transportörer instruktioner på kartongen, något som inte får ske om kartongen ska användas flera gånger, dels ses den inte som en produkt, vilket gör att den hanteras ovarsamt 

– Stora Enso har lagt mycket resurser på att utveckla de här kartongerna. Det gäller att förändra synen på emballaget, att det ges ett produktvärde, säger David Knutsson. 

Att föra in ett till moment i leveranskedjan är också en utmaning, menar Fredrik Nilsson. 

– Chauffören ska ta ur varan ur lådan och ta tillbaka lådan. Därtill krävs kunskap om hur man hanterar produkterna, och till exempel fäller ihop en barnvagn för att lägga den i lådan vid returneringen. Dessutom ska förpackningen flöda tillbaka på ett effektivt sätt så att den kan användas för att hämta en produkt hos en annan kund, eller för nästa leverans. Det är en del pussel för att får detta att gå ihop. 

I projektet intervjuas Parentlys kunder och logistikpersonal hos Bring och Parently om sina upplevelser.  

– Kunderna vi intervjuat är positiva till tjänsten, de slipper ta hand om en stor kartong eller packa varan när de är färdiga med den. Det är ovant men uppskattat, kan man väl sammanfatta det som. 

Viktigt att integrera flödena

Enligt Fredrik Nilsson är det helt avgörande att cirkulerande produkter och förpackningar integreras i det befintliga logistikflödet. 

– Det här flödet är inte svårt att lösa i ett isolerat system, men det blir inte tillräckligt effektivt – idag går många lastbilar för e-handelsleveranser tomma på tillbakavägen. De cirkulära flödena måste integreras i de befintliga logistikflödena, annars blir affärsmodellen kontraproduktiv ur ett miljöperspektiv. 

Enligt David Knutsson så är detta sant – på kort sikt. 

– Det är enkelt att lösa leveranserna i ett budsystem, men de cirkulära volymerna räcker inte idag för att det ska vara ekonomiskt hållbart, så Fredrik har helt rätt ur ett kortare perspektiv. Men på några års sikt så tror jag absolut att vi kommer att kunna ha separata logistikflöden som är anpassade för cirkulära tjänster, det här volymerna kommer bara att växa. 

Sverige cirkulärt efter

Enligt Circle Economys senaste Circularity Gap Report ligger Sverige efter när det gäller cirkularitet: Den svenska ekonomin är bara 3,4 procent cirkulär, jämfört med det globala snittet på 8,6 procent och långt efter Nederländerna, som ligger på 24,5 procent.

Den svenska ekonomin är bara 3,4 procent cirkulär, jämfört med det globala snittet på 8,6 procent

– Nederländerna är ett föregångsland, Vi tittar mycket på vad våra konkurrenter eller cirkulära kollegor om man så vill gör där. Det är ett litet land med hög befolkning som gör transportern mer kostnadseffektiv, och det finns tydliga politiskt mål att landet ska bli mer cirkulärt, och styrmedel och incitament som driver utvecklingen åt rätt håll.  

Där går den politiska utvecklingen Sverige istället åt fel håll nu, menar David Knutsson. Bland annat beslutade regeringen i oktober att höja mervärdesskatten på reparationer från 6 till 12 procent.  

– Att fördyra rekonditionering och tjänster för att reparera och upcycla produkter försvårar  omställningen till cirkulärt. 

Frakt måste får kosta

Idag är Parentlys affärsmodell inte lönsam, för det krävs både ökade volymer och mer kostnadseffektivitet. 

– Vi vrider och vänder på vår affärsmodell för att hitta lönsamhet och hållbarhet. Volymerna är avgörande, men logistiken är också en jätteviktig del. 

Att få lönsamhet i cirkulära system kräver också  att kunderna är beredda att betala för leveranstjänster, menar han. 

Fast fashion-industrin och e-handelsbolag som Amazon drivit på utvecklingen mot snabba leveranser och fri frakt, så konsumenternas betalningsvilja är ganska låg

– Idag så har fast fashion-industrin och e-handelsbolag som Amazon drivit på utvecklingen mot snabba leveranser och fri frakt, så konsumenternas betalningsvilja är ganska låg när det gäller frakt, jämfört med inom B2B. Men det håller inte, frakt och returer måste få kosta, vi kan inte hålla på och konsumera på det sättet som vi gör idag. 

Av Hilda Hultén