Cirkulära lastbärare i ropet

När alltfler företag nu vill ställa om till cirkulära flöden blir Svenska Retursystem, dagligvaruhandelns cirkulära lastbärarsystem med 20 år på nacken, en viktig inspirationskälla. “Det finns ett stort intresse för hur man driver en cirkulär affärsmodell” säger Svenska Retursystems vd Anna Elgh.

Baksidorna av linjära försörjningskedjor blir alltmer uppenbara, och nu tittar allt fler företag på cirkulära affärsmodeller och system för varor och förpackningar. När Svenska Retursystem var värd för ett förpackningsseminarium på temat “Framtidens smarta förpackningar i en cirkulär ekonomi” i januari, var anmälningstrycket så hårt att man fick byta till större lokal – bland annat hade ett helt gäng från H&M anmält sig.

– Det finns ett stort intresse för hur man driver en cirkulär affärsmodell, och där tror jag andra kan hämta en hel del inspiration från oss, säger Anna Elgh.

Anna Elgh. Foto Svenska retursystem.

Minskar emballageberget

Svenska Retursystem ägs till lika delar av Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SvDH), och grundades 1997 i syfte att effektivisera dagligvaruhandelns varuflöden och minska emballageberget genom användning av  returlådor, helpallar och halvpallar i plast som tvättas och återanvänds, gång efter gång. 

– Vi körde skarpt från år 2000 ungefär; säg att vi levererade ut en miljon lådor på ett år då, det är vad vi levererar på två dagar idag. 

Enligt en livscykelanalys som Svenska Retursystem låtit Linköpings universitet utföra, sparar deras kunder klimatet 32 000 ton koldioxid genom att använda returlådor i stället för engångsemballage.

– Den här frågan växer och det är fler och fler som går med. 2019 gick bland andra Arla och Coca-Cola med och vi fick in restauranger och storkök i systemet, vilket innebar ett stort arbete för oss. 

Att ta emot en ny kund är nämligen inte bara att göra när man ska in i försörjningskedjan till alla butiker – och nu även restauranger i Sverige. 

– Det är långa införsäljningscykler och ett helt varuflöde som ska synkas – emballage, lager, producent, långa involveranden innan man kan starta igång ett flöde, säger Anna Elgh och fortsätter:

– Och som ni säkert vet är inte alltid logistik högst upp på dagordningen hos varuägarna – och lastbärare inte direkt högsta prioritet. Men jag känner en stor skillnad idag mot för fem år sedan, det finns ett stort intresse, och det kan ge besparingar på sista raden, säger Anna Elgh. 

Cirkularitet i alla led

Svenska Retursystem skickar – med hjälp av DHL – ut lådor och pallar till producenter i Sverige, men även i Europa. Dessa används i distributionen, samlas sedan in av grossisterna, och återförs till slut till företagets fyra tvättningsanläggningar: Västerås, Mölnlycke, Örebro och Helsingborg, för att därefter levereras ut igen. 

– Drygt hälften av färskvaruflödet i den svenska dagligvaruhandeln går i våra lådor, och en mindre andel av kolonialvarorna. Vår målsättning är såklart att andelen ska öka, säger Anna Elgh. 

I och med digitaliseringstrenden blir det allt mer möjligt att ID-märka lastbärare, vilket brukar minska svinnet, och det ligger även i Svenska Retursystems planer – även om deras svinn är litet, enligt Anna Elgh. 

– I och med att det är pant på lådorna får vi tillbaka de flesta, men vi planerar att märka upp dem med en 2D-kod – inte minst för att våra kunder inte ska behöva skriva ut etiketter. 

Levererar klimatnytta

Att leverera klimatnytta är en allt viktigare del av det man säljer, och därför har man t ex sett över sin park av lådor och pallar för att se till att de  återvinns när de är slut och inte kan återanvändas längre.

– Vi har en certifierat en egen process för återvinningen av returlådorna. Det är ett helt slutet system, när vi inte kan laga dem längre skickar vi tillbaka dem till vår leverantör som mal ned dem och gör nya lådor av dem.  

Man har även inlett ett samarbete med Einride, vars självkörande eldrivna podd kommer frakta såväl rena som smutsiga lådor i en pilot på anläggningen i Västerås i höst. 

Men att sprida retursystemet till fler branscher är inte aktuellt i dagsläget.

– Det är inte så att vi kommer gå in på andra branscher – vi skulle gärna göra det men det skulle kräva en för stor insats så vi har parkerat den frågan.

Svenska retursystem på Plan i vår

För den som är ännu mer nyfiken på Svenska Retursystem går ett av Plan-konferensens studiebesök till företagets automatiserade tvättanläggning i Västerås. Anna Elgh är också huvudtalare på Plan-konferensen, för andra gången.

–  Första gången var när jag jobbade på vårdföretaget Ambea, då talade jag om  krishantering. Nu kommer fokus vara på vårt hållbarhetsarbete och vilka hållbarhetsvärden vi levererar, och på vår affärsmodell.

Av Klara Eriksson

Dagens Logistik är medlemstidning åt logistikföreningen Plan, som varje år anordnar Plan-konferensen – i år på Steam Hotel i Västerås – med studiebesök på regionens företag och spännande scenprogram. Läs mer här.