City Gross – nu en del av Axfood

Axfood köpte konkurrentkedjan Bergendahls partihandel i maj 2021, och därigenom försvann ytterligare en grossist från dagligvarubranschen. Affären utreddes av Konkurrensverket – som dock godkände affären. Nu förvärvar Axfood även Citygross-butikerna, som man sedan köpet av Bergendahls partihandel varit minoritetsägare i.

City Gross är en svensk dagligvarukedja med en marknadsandel om cirka 3 procent. City Gross har idag cirka 2 800 medarbetare och ett butiksnät med 42 butiker framför allt i de södra delarna av Sverige. För de senaste tolv månaderna, fram till och med april 2024, hade City Gross en omsättning om 9,1 miljarder kronor och ett justerat rörelseresultat om -132 miljoner kronor. Genom köpet ökar Axfood ägandet i City Gross från nuvarande 9,9 procent till en ägarandel om 100 procent. Köpeskillingen uppgår till 2 miljarder kronor.

Fem aktörer blir fyra

Med Axfoods köp av Citygross-butikerna minskar antalet svenska, stora, dagligvaruaktörer från fem till fyra: Ica, Axfood, Coop och Lidl. Axfood menar dock att att affären “skapar förutsättningar för att stärka City Gross konkurrenskraft och för tillväxt i stormarknadssegmentet, vilket kommer att utmana marknadsledarna och öka konkurrensen inom detta segment”.

– Vi är väldigt glada över att ha nått den här överenskommelsen med Bergendahls och välkomnar alla City Gross medarbetare till Axfoodfamiljen. Vi tror mycket på City Gross och som ägare kommer vi att investera i att utveckla konceptet och effektivisera driften. Vi ser fram emot att tillsammans arbeta för att stärka kedjans position och tydligare utmana de stora aktörerna inom det växande stormarknadssegmentet, där Axfood idag endast är närvarande genom minoritetsposten i City Gross, kommenterar Klas Balkow, vd och koncernchef för Axfood.

Klas Balkow. Foto Axfood.

Ökade förutsättningar att konkurrera

City Gross har efter lång tid av stabil lönsam utveckling liksom många aktörer på marknaden haft en något sämre utveckling under den senaste perioden av hög inflation. Verksamheten har även genomgått stora interna förändringar den senaste tiden, såsom omläggning av sortimentet, ny IT-infrastruktur och logistik. Med Axfoods kunnande och erfarenhet skapas förutsättningar för att vidareutveckla och stärka City Gross koncept och implementera effektiv drift genom hela kedjan.

– Affären skapar de bästa förutsättningarna för att stärka City Gross konkurrenskraft, och stärka kedjans position på marknaden, för att expandera framgent. Axfood är helt rätt ägare för City Gross framåt för att utveckla stormarknadskonceptet över tid, kommenterar Lars Ljungälv, Bergendahl & Son AB:s koncernchef och vd.

Axfood har genom minoritetsandelen sedan 2021 gemensam kontroll över City Gross och har ett långsiktigt samarbetsavtal inom bland annat logistik, sortiment och inköp, egna märkesvaror, butikssäkerhet, ekonomi, HR och IT.

City Gross kommer att redovisas som ett eget segment i Axfoods finansiella rapportering. Förvärvet förväntas bidra positivt till Axfoods resultat per aktie senast 2026.