Citymail blir fossilfritt i Stockholms innerstad

Citymails utdelning av brev och paket blir fossilfri i hela Stockholms innerstad tack vare användandet av det förnybara bränslet HVO100. Coop och Sellpy är två samarbetspartners till CityMail som välkomnar beskedet.

– Även om Citymails utdelning i grunden är otroligt miljösmart då våra brev och paket åker i samma fordon, så är det extra roligt att ta det sista steget och göra hela Stockholms innerstad fossilfritt, kommenterar Einar Wahlbom, Försäljnings & Marknadsdirektör på Citymail.

Sedan länge har över 90% av CityMails leveranser i stadskärnorna och 50% av leveranserna i hela landet varit helt utsläppsfria då över 400 brevbärare varje dag cyklar ut med paket och brev. Man ser även till att post och paket levereras samtidigt för att undvika att onödiga sträckor körs, vilket skapar ytterligare positiva miljöeffekter.

Arbetet med att skapa helt fossilfria zoner fortsätter och Citymails mål är att 2030 vara helt fossilfria.

Coop använder Citymail som leverantör och välkomnar nyheten om att alla leveranser i Stockholm blir helt fossilfria.  

 – Coop har som ambition att vara den goda kraften i mat-Sverige. För att kunna vara det måste vi hela tiden leta samarbeten och stödja leverantörer att ta beslut för att minska sin miljöpåverkan. Som ju i förlängningen är vår miljöpåverkan. Därför tycker vi såklart att Citymails ambitioner om att bli helt fossilfria inom 10 år, och fossilfria i Stockholm redan nu, är ett stort steg i rätt riktning, kommenterar Jonas Taube, Head of Coop Inhouse Agency, Advertising & Design på Coop Sverige AB.

Sellpy, som förmedlar försäljning av second hand-kläder, ser också positivt på samarbetet.

 – Vi är glada för att Citymail tar det här steget och ser fram emot ännu mer hållbara alternativ för leveranser framöver, kommenterar Gustav Wessman, Chief Marketing Officer på Sellpy.