Civilt försvar ska stärkas med personal

Under pandemin har det blivit tydligt att Sverige har haft bristande beredskap för icke-militära kriser. Nu ger regeringen i uppdrag att övergripande bedöma framtids personalbehov inom det civila försvaret.

Regeringen har gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att översiktligt bedöma och redovisa behovet av personalförstärkningar inom bevakningsansvariga myndigheter, kommuner, regioner och näringslivet “för att nödvändig verksamhet ska kunna upprätthållas vid höjd beredskap och krig”, i enlighet med totalförsvarspropositionen som tagits fram tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna.

De områden som berörs är “ordning och säkerhet, skydd av civilbefolkningen, hälso- och sjukvård, livsmedel och dricksvatten, finansiell beredskap, transporter, energiförsörjning och elektroniska kommunikationer och post” vilka anges som särskilt viktiga i totalförsvarspropositionen.

– Det är med höga ambitioner som arbetet med att återuppbygga det civila försvaret nu drivs. Regeringen utgår från att det skulle kunna uppstå situationer när den personal som finns tillgänglig inom det civila försvaret inte räcker till för att upprätthålla nödvändig verksamhet vid höjd beredskap och ytterst krig. Därför är det nödvändigt att MSB som ett första steg i arbetet får i uppdrag att göra en övergripande bedömning av det personalbehov som kan uppstå vid en sådan situation, kommenterar inrikesminister Mikael Damberg.

Vid genomförandet av uppdraget ska MSB samarbeta med Försvarsmakten, Totalförsvarets plikt- och prövningsverk samt andra relevanta aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 29 april 2022.