Clara Lindblom ny styrelseordförande för Stockholms Hamn

Vänsterpartisten och bostads- och fastighetsborgarrådet Clara Lindblom har utsetts till ny ordförande för Stockholms Hamns styrelse. Hon har lång erfarenhet av att arbeta inom Stockholms kommun och vill nu utveckla regionens sjöfart.

I Stockholms kommunval 2022 tog Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet över styret med en egen majoritet för kommande mandatperiod. Vänsterpartisten Clara Lindblom fick då rollen som bostads- och fastighetsborgarråd. När styrelsen för Stockholms Hamn AB sammanträdde den 15 november axlade hon också rollen som bolagets styrelseordförande, för första gången efter valet i kommunfullmäktige den 7 november.

Clara Lindblom, styrelseordförande för Stockholms Hamn AB. Foto Liselotte van der Meijs.

– Uppdraget som ordförande för Stockholms Hamn känns både hedrande och spännande. Våra hamnar är oerhört viktiga för Stockholms stad och hela regionen. Det handlar framförallt om sjöfarten, besöksnäringen och varuförsörjningen men också om alla arbetstillfällen som genereras genom hamnverksamheten. Nu vill jag fokusera på att skapa ännu bättre förutsättningar för Stockholm som sjöfartsstad och på att främja hållbara transporter då sjöfarten är en viktig del i klimatomställningen, kommenterar Clara Lindblom, ny styrelseordförande för Stockholms Hamn.

Clara Lindblom är 37 år och har de senaste fyra åren arbetat som oppositionsborgarråd, innan dess var hon ansvarig för stadens äldreomsorg och personalstrategiska frågor. Hon är utbildad sociolog och har tidigare bland annat arbetat med forskning inom arbetsmarknadsområdet.

– Med Clara vid rodret får vi en engagerad styrelseordförande med många års erfarenhet av arbete inom Stockholms stad. Clara passar perfekt för att ta Stockholms Hamnar in i framtiden genom ett stort engagemang i verksamheten samt i de prioriterade miljö- och innovationsfrågorna, kommenterar Thomas Andersson, vd för Stockholms Hamn.