Clas Ohlson varslar 85 anställda

Clas Ohlsons senaste sexmånadersrapport visar att bolagets försäljning ökar under perioden maj till oktober. Men den starka dollarn samt höga inköps- och transportkostnader äter på vinsten. Därför inför man nu ett sparpaket, där bl a 85 heltidstjänster ska bort.

Under sexmånadersperioden 1 maj till 31 oktober ökade handelskedjan försäljningen med 3 procent till ca 4,3 miljarder kronor, medan onlineförsäljningen ökade med 17 procent till 490 miljoner kronor. Under november ökade försäljningen ytterligare. Trots detta minskar företagets vinst i skuggan av det ekonomiska omvärldsläget.

Clas Ohlsons vd Kristofer Tonström kommenterar andra kvartalet 2022/2023:

“Precis som i det första kvartalet har höga inköps- och transportkostnader och en svagare svensk krona haft påverkan i det andra kvartalet. US-dollarn ligger på historiskt mycket höga nivåer i relation till den svenska kronan vilket missgynnar oss som köper in majoriteten av alla varor i nämnda valuta. Kunderna väljer samtidigt att i allt högre utsträckning vänta in reor och kampanjer, vilket påverkar marginalen negativt. Rörelseresultatet summerade till 112 Mkr och rörelsemarginalen uppgick till fem procent.”

För att förbättra marginalerna införs nu ett sparprogram för att förenkla och effektivisera organisationen. Genom att säga upp 85 heltidstjänster och rationalisera IT-systemen räknar de med att spara in ca 110 miljoner kronor, med full effekt under verksamhetsåret 2023/24.

Kristofer Tonström, vd för Clas Ohlson.

“I en tuffare marknad med minskat konsumtionsutrymme kommer det att bli ännu viktigare att hjälpa våra kunder att spara pengar. Vi vänder på varje sten för att parera för en inflationsdriven, högre, kostnadsnivå och har intensifierat arbetet med att förenkla och effektivisera organisationen. I detta arbete minskar vi personalstyrkan på våra kontor med cirka 85 heltidsanställda. Vi kommer också att rationalisera våra IT-system för att bättre spegla strategin och förenklade arbetssätt”, skriver Kristofer Tonström i rapporten.

Åtgärden medför engångskostnader om cirka 120 miljoner kronor som redovisas i det tredje kvartalet 2022/23. 20 miljoner gäller personalavvecklingskostnader och resterande 100 miljoner gäller utrangering av IT-system.

Logistikflöden och produkttillgänglighet

“Att säkra rätt sortiment till rätt pris med rätt tillgänglighet är en förutsättning för fortsatt framgång och vi jobbar vidare med att bredda inköpsarbetet till fler marknader. Detta ger dels förutsättningar för bästa möjliga pris och kvalitet, och dels reducerar det risk kopplat till de globala logistikkedjorna. Parallellt arbetar vi aktivt med våra logistikpartners för att säkra affären här och nu. Vi har en högre lageruppbyggnad inför julhandeln än tidigare och en god tillgång på produkter under årets viktigaste försäljningsperiod. Det ska också tilläggas att stora delar av det ökade lagervärdet är hänförligt högre inköps- och transportkostnader samt en svag svensk krona. Glädjande i sammanhanget är att logistiken nu generellt sett fungerar bättre än tidigare men vi tar efter bästa förmåga fortsatt höjd för det osäkra geopolitiska läget.”

Under året har kedjan stängt sex svenska butiker pga bristande lönsamhet, och ytterligare tre butiker ska stängas. De har också öppnat två nya butiker i Linköping och Vasa, Finland. I Norge har man också lagt till Instabox som leveransalternativ och inlett ett nytt samarbete med Bring för att kunna erbjuda snabba leveranser för e-handeln.