Closer satsar i Norrbotten

Norra Sverige och Norrbotten står inför några av de största industriinvesteringarna i modern tid. För att stötta utvecklingen inom hållbara tunga transport- och logistiklösningar etablerar sig nu den nationella logistikforskningsnätverket Closer i Norrbotten med LTU Business som regional värdorganisation.

Closers etablering i Norrbotten syftar till att stötta införandet av hållbara och väl fungerande transport- och logistiksystem tillsammans med berörda industriparter. Organisationen menar att för Sverige som exportland är ett hållbart och effektivt transportsystem från norr till söder viktigt både nationellt och internationellt.

– När Closer nu stärker närvaron i norra Sverige är det tillsammans med LTU Business. Denna etablering är inte en regional angelägenhet utan även en nationell och internationell sådan, kommenterar Bo Hallams, styrelseordförande för Closer.

Norra Sverige ser just nu flera stora industriella satsningar, bland annat Northvolts batterifabrik i Skellefteå som började leverera kommersiellt under 2022. Det förekommer också satsningar på fossilfri stålproduktion från både Hybrit i Gällivare och H2 Green Steel i Boden. Med så många storskaliga satsningar på kort tid sätter det ny press på logistiksystemet.

Affärsutvecklingsbolaget LTU Business, som ägs av Luleå tekniska universitet, blir värdorganisation för Closer i norra Sverige. Bolaget har ett brett nätverk inom näringslivet och många års erfarenhet av att innovationsprocesser och samverkansprojekt i regionen.

– Hållbar ståltillverkning, malmbrytning och annan industri omfattar i förlängningen även exporten från norra Sverige ut i världen och det är angeläget med en kraftfull satsning där offentlig-privat samverkan kan bidra till att påskynda omställningen. Vi ser fram emot att i samarbete med Closer samla aktörer från forskning, näringsliv och offentlig sektor för att accelerera utvecklingen och implementeringen av nya transport- och logistiklösningar, kommenterar Gry Holmgren Hafskjold, vd för LTU Business.

Arbetet startar tidigt 2023 med att samla företrädare från aktörer som driver på industriinvesteringar för att se vilka utmaningar som transportsystemet står inför. Målsättningen är att arbetet ska mynna ut i konkreta resultat genom gemensamma satsningar som skapar värde för såväl enskilda aktörer som för ett hållbart och effektivt transportsystem.

– Nya omlastningsterminaler och hamnlogistik, elektrifiering, automatisering och vätgasbaserade e-bränslen kommer att behöva testas och införas i stor skala. Vi välkomnar att Closer etableras även i Norrbotten och möjliggör att vi kan växla upp den utveckling som redan pågår, kommenterar Janus brandin, regional utvecklingsdirektör Region Norrbotten.