Containerbrand på fartyg – potentiell miljökatastrof

Containerfartyget X-Press Pearl står i full brand utanför Sri Lankas västkust, efter att container med salpetersyra börjat läcka och fattat eld, det rapporterar flera medier. Lasten hotar nu att förorena stora delar av Sri Lankas västkust.

Det var den 20 maj som en container ombord på feederfartyget X-Press Pearl, som ägs av Singapore-baserade rederiet X-Press Feeders, fattade eld utanför Sri Lankas huvudstad Colombo. Orsaken tros vara läckade från en container med salpetersyra, något som upptäcktes långt innan containern fattade eld. Totalt fanns omkring 25 ton salpetersyra bland de totalt 1 486 containrarna ombord på det splitternya fartyget, som togs i drift så sent som i februari i år.

Fartyget X-Press Pearl står i lågor efter en containerbrand. Foto: Sri Lanka Port Authority

Nekades lasta av läckande containrar

X-Press Pearl ligger sedan den 19 maj ligger för ankar utanför hamnen i Sri Lankas huvudstad Colombo. Det som tros vara orsaken till branden – en läckande container med salpetersyra, upptäcktes dock långt innan detta, redan i Arabiska havet.

X-press Feeders styrelseordförande Tim Hartnoll berättar för Splash-247.com att fartyget bett om tillåtelse att anlöpa två hamnar; Hazira port i Indien, och Hamad port i Qatar, för att lasta av de läckande containrarna, men nekats tillträde.

Branden har nu spridit sig till hela fartyget, och läckage från lasten bestående av kemikalier och kosmetika, hotar nu att förorena havet utanför Sri Lankas västkust, där vrakrester och miljöfarliga ämnen nu sprids längs kusten. Branden bekämpas nu av lankesisk brandtjänst, militär och ditkallade fartygsexperter. Fartygets besättning är evakuerad och ingen uppges ha kommit till skada.

Fartyget är helt övertänt nu utom räddning, uppger rederiet till flera medier.