Containerbrist skapar stora störningar i industrins leveranser

Containerbristen påverkar de svenska tillverkningsföretagen: I februari uppgav 72 procent av de företag som rapporterade om en minskad produktion, att det beror på leveransproblem av insatsvaror. “Bristen på containrar har lett till allt längre leveranstider i industrin. Det framträder tydligt i PMI:s delindex för leverantörernas leveranstider, vilket vi inte har sett tidigare i undersökningens 27-åriga
historia” kommenterar Swedbanks Jörgen Kennemar.

Coronapandemin har lett till fraktstörningar globalt, som fortsätter att påverka den globala handeln. Nästan sju av tio företag uppger att de har haft störningar i leveranserna under de senaste månaderna och av dessa svarade tre av tio att det varit stora eller mycket stora störningar i leveransflödena.

– Att varorna inte når marknaden gör att export-, och importsektorn drabbas och att tillväxten därmed kan begränsas på sikt, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank, i ett pressmeddelande.

Längre leveranstider äventyrar produktionen

I februari svarade 67 procent av industrins inköpschefer att leveranstiderna hade stigit jämfört med 45 procent i januari och med 18 procent för ett år sedan. Leveransproblem med insatsvaror är dessutom den vanligaste förklaringen till att företagen dragit ned produktionen under de senaste månaderna, visar Konjunkturinstitutets undersökningar. I februari uppgav 72 procent av de företag som rapporterade om en minskad produktion, att det beror på leveransproblem av insatsvaror.

– Bristen på containrar har lett till allt längre leveranstider i industrin. Det framträder tydligt i PMI:s delindex för leverantörernas leveranstider, vilket vi inte har sett tidigare i undersökningens 27-åriga
historia, säger Jörgen Kennemar.

PMI-undersökningen visar att tillverkningsföretagens beredskap mot containerbrist och stigande fraktpriser varken är bra eller dålig, vilket hälften av företagen uppger. En femtedel anser att de har bra eller mycket bra beredskap och nästan lika stor andel tycker att den är dålig eller mycket dålig.

– De globala varu- och leveranskedjorna har visat på stor sårbarhet under coronapandemin. Både offentliga och privata aktörer har därför börjat se över sina leveranskedjor, för att minska risken föroch mildra konsekvenserna vid störningar och avbrott i leveransflödena, säger Jörgen Kennemar.