Priserna på tomcontainrar sjunker i USA

Enligt en ny analys av containerföretaget Container xChange leder överskottet av tomcontainrar i USA till att priserna för att hyra och köpa containrar faller. Analysen visar att priserna i kuststäderna har sjunkit med i snitt 30 procent sedan februari i år.

Enligt containerföretaget har större rederier börjat skeppa tomcontainrar till Asien för att öka lönsamheten och se till att värdefull last tar sig till USA.

– Generellt sett leder anhopningar och störningar till att containerpriserna ökar, särskilt priserna på begagnade containrar, eftersom större containervolymer binds upp i logistikkedjan. Men i USA är det en anhopning av tomma containrar som inte kan föras tillbaka till Asien på grund av flera störningar efter varandra under de senaste två åren. Senast på grund av lockdowns i Kina och krisen med Ryssland och Ukraina, kommenterar Christian Roeloffs, medgrundare och vd för Container xChange.

Han tror att när störningarna lättar framöver och depåerna blir överfulla så kommer rederierna bli mer desperata att bli av med tomcontainrarna, vilket successivt kommer göra att tillgängligheten ökar igen. Men först kommer priserna pressas ytterligare.

– Eftersom allt fler containrar behöver förvaras i depåer i USA och depåutrymmet är begränsat kommer priserna pressas ner rejält på kort till medellång sikt, kommenterar Christian Roeloffs.

Genomsnittspriset på 40-fotscontainrar i Los Angeles hamn har sjunkit med 20 procent sedan slutet av februari, från 3 467 dollar till 2 754 dollar. Priserna väntas fortsätta falla under kommande veckor. För 20-fotscontainrar är genomsnittspriset nu nere på 1 661 dollar, nästan en halvering jämfört med priserna 2021 då de toppade på 3 080 dollar i augusti.

– Det verkar som att nedstängningarna i Kina har haft en kortsiktigt positiv inverkan på trängseln i USA. Men det kommer bli stora störningar när nedstängningarna lättar, och fartyg kommer storma såväl öst- som västkusthamnarna. Det kommer öka mängden panikfrakt, vilket sätter mer tryck på försörjningskedjorna och anhopningarna i USA, kommenterar Christian Roeloffs.

Även fackförhandlingarna i västkusthamnarna väntas störa logistikkedjorna under högsäsongen.