Containerrekord i Helsingborg

Containerhanteringen har slagit rekord igen. Helsingborgs Hamn noterar ett nytt volymrekord som lyder: 267 652 TEU (LO/LO). En ökning med 10,8 % jämfört med 2018.

– Vi har aldrig hanterat så mycket gods som vi gör nu samtidigt som vi planerar för att kunna hantera långt över dessa siffror i framtiden, kommenterar hamnens vd Bart Steijaert.

Flera viktiga händelser har bidragit till det goda resultatet. Befintliga rederikunder har ökat sina volymer. Baltic Reefers inledde året med en ny direkttrafik för de svenska fruktimportörerna och Unifeeders nya anlöp var en viktig affär med extra stor hållbarhetsvinst, där det anländande godset transporteras vidare på järnväg via hamnens kombiterminal.

– Affärerna och utvecklingen har inneburit en betydande ökning inom containersegmentet. Sen är det alltid inspirerande när miljöfrågan får styra och marknaden återigen visar på att det går alldeles utmärkt att kombinera bra affärer med hållbara sjötransporter, kommenterar Nicklas Romell försäljnings- och marknadschef.

“Konsumtionstakten har legat på fortsatt hög nivå och exportindustrin fortsätter att gå bra även om vissa försvagningstecken finns. Containertrafiken ökar och tar över en allt större del av de världsomspännande transporterna.” skriver Helsingborgs Hamn i ett pressmeddelande och pekar framåt på ett 2020 som man tror kommer gå i hållbarhetens tecken.

– Jag är stolt över hur alla i Helsingborgs hamn har bidragit till dessa volymer. Nu siktar vi framåt för att kunna fortsätta leverera på en marknad som är hårt konkurrensutsatt, där effektivitet, hållbarhet och fortsatt utveckling tillsammans med medarbetare och kunder kommer vara helt avgörande, säger Bart.

Einride är Helsingborgs Hamns samarbetspartner i ett innovationspartnerskap där målet är att ta fram självkörande elektriska fordon för hållbarare transporter både i, och i förlängningen även utanför hamnens område. Generellt sett kommer hållbarhetsfrågor allt högre upp på allas agenda oavsett vad det handlar om och trenden där gods flyttar från lastbil till sjö är fortfarande tydlig.