Containervolymerna fortsätter uppåt i Göteborgs hamn

I det ansträngda ekonomiska läget med mindre shopping i Sverige syns en tydlig minskning av importerna i Göteborgs hamn. Samtidigt ökar hanteringen i flera segment, och den totala containervolymen ökar med 6 procent.

Under 2022 ökade godsvolymerna i Göteborgs hamn, trots det ansträngda läget i det globala logistiksystemet. Hamnen tog marknadsandelar såväl i Sverige som Europa, men hamnens vd Elvir Dzanic lyfte redan då ett varningens finger: “Signalerna från våra importkunder är tydliga – den stora shoppingfesten är över”.

Nu har det ekonomiska läget börjat sätta spår i hamnens logistikflöden, som normalt sett har en fördelning på nära 50-50 mellan import och export. Importvolymerna har fallit med nära 20 procent under första kvartalet 2023. Men samtidigt har containerhanteringen ökat med 6 procent till 225 000 TEU.

– Nu ser vi en tillfällig obalans i det förhållandet i och med att importen av konsumtionsvaror som konfektion, hemelektronik med mera minskar – uppåt 20 procent under det första kvartalet. Under pandemin kan man säga att importen var lite dopad. De svenska hushållen hade bra ekonomi och konsumerade produkter snarare än upplevelser. Idag är situationen annorlunda där de svenska hushållen – som är högt belånade med korta bindningstider på lånen – drabbats snabbt och hårt av räntehöjningar och inflation. Vi räknar med att vi kommer att få se fortsatt låga importvolymer en tid framåt, in i sommaren, medan justeringen av tidigare uppbyggda inventarier inom detaljhandeln och konfektion sker. Med det sagt är importvolymerna inte historiskt låga, utan i nivå med det tidigare normalläget strax innan pandemin, kommenterar Elvir Dzanic, som lämnar vd-rollen i augusti.

På fordonssidan ökade hamnens hanterade volym med 4 procent under kvartalet. Den svenska nybilsförsäljningen har stannat upp rejält, men den av komponentbrist orsakade eftersläpningen av leveranser av importbilar håller uppe volymerna på importsidan. På exportsidan är Volvo Cars export via hamnen fortsatt hög. Hamnen har tagit marknadsandelar av andra nordeuropeiska fordonshubbar som fortfarande dras med kapacitetsbrist och störningar.

Den intraeuropeiska roro-trafiken minskade med 5 procent jämfört med de höga nivåerna 2022. Med 141 000 hanterade roro-enheter ligger nivån ändå 1 000 enheter högre än motsvarande period 2021.

Hanteringen av energiprodukter minskade med 12 procent under kvartalet. Hög fyllnadsgrad av bränslelagren i Europa har lett till en tillfälligt minskad efterfrågan, vilket minskar utlastningen från hamnen.

– Ska man hitta ytterligare någon uppsida så har det globala logistiksystemet varit i behov av en andhämtningsperiod. Även om vi kunnat hantera situationen i Göteborgs hamn utan störningar är den ansträngning som varit på systemet inte långsiktigt hållbar och kan inte pågå i all evighet.