Containervolymerna ökade i Göteborgs hamn coronaåret 2020

Det globala logistikåret 2020 präglades starkt av Covid-19-pandemin. Bland annat med stor rörlighet i efterfrågan på industrins produkter och transportbehov som följd. Men i Göteborgs hamns containervolymer för helåret har volymerna ökat.

– 2020 ställde höga krav på oss alla i och kring Göteborgs hamn, vår flexibilitet och anpassningsförmåga har ställts på prov. Efter förutsättningarna och med facit i hand har vi gjort nästan allting rätt i hamnen, där vi till och med lyckats öka på sina håll. Samtliga terminaloperatörer i hamnen ska ha en eloge, kommenterar Elvir Dzanic, vd för Göteborgs Hamn AB.

Redan den 1 februari vidtogs åtgärder för att lyckas hålla hamnen öppen och fri från störningar till följd av pandemin. Ovanpå det har man haft fokus på att snabbt möta de nya förutsättningar som pandemin skapat.

– I det korta perspektivet har det handlat om det rent operationella, att fortsätta vara en tillgång för industrin i navigeringen genom detta. Exempelvis genom att säkra tillgång på tomcontainers för industrin när det varit brist över stora delar av världen, och tillse att det funnits möjligheter till mellanlagring. Och inte minst garantera full, obruten funktionalitet i hamnen, kommenterar Elvir Dzanic.

Ökande containervolymer
Göteborgs hamn är Nordens största hamn. 30 procent av den svenska utrikeshandeln passerar här, inklusive hälften av all containertrafik. Och det är i just containersegmentet man varit som mest lyckosam under 2020. Totalt sett ökade hamnens containervolymer med närmare en procent. Det jämfört med den övriga Sverigemarknaden som tappade två procent enligt senast tillgängliga statistik.

Tuffare i andra segment
I hamnens övriga segment hade Covid-19 större påverkan. Mest drabbad blev passagerartrafiken följd av energisegmentet, som dock hade ett starkt första halvår. Även den minskade nybilsförsäljningen minskade volymerna med 15 procent. Den intraeuropeiska rorotrafiken gick upp sju procent sista kvartalet, även om den gick ner totalt under året.

Volymer Göteborgs hamn, 2020

Jan-Dec
2020
Jan-Dec
2019
Jfr % Jan-Dec
Container, TEU776 000772 0000,5%
Järnväg, TEU441 000456 000-3%
Ro/ro enheter515 000551 000-6,5%
Nya bilar234 000276 000-15%
Passagerare590_0001_736_000-66%
Kryssningsanlöp1159-81%
Energi m.Ton21,622,2-3%